home
   
 

Upravno vijeće

Javnom ustanovom RERA S.D. upravlja Upravno vijeće sastavljeno od predsjednika i četiri člana.

Upravno vijeće donosi:

 • Statut Javne ustanove RERA S.D. uz suglasnost osnivača
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • Godišnji program rada i razvoja Javne ustanove RERA S.D. uz suglasnost osnivača i prati njegovo izvršavanje
 • Godišnji financijski plan uz suglasnost osnivača i godišnji obračun
 • Odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Javne ustanove RERA S.D. do iznosa 500.000,00 kn, a iznad toga iznosa uz suglasnost osnivača
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i raspodjeli plaća zaposlenika Javne ustanove RERA S.D.
 • Pravilnik o radu, te druge opće akte određene Statutom Javne ustanove RERA S.D.
 • Pravilnik o računovodstvu, financijskom poslovanju i knjigovodstvu
 • Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara
 • Raspisuje i provodi natječaj za izbor ravnatelja Javne ustanove RERA S.D. na način propisan zakonom i ovim Statutom
 • Odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Javne ustanove RERA S.D., a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja Javne ustanove RERA S.D.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim uređuje pitanja iz djelokruga njegovog rada koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.

Javnom ustanovom RERA S.D. upravlja Upravno vijeće sastavljeno od predsjednika i četiri člana.

Upravno vijeće donosi:

 • Statut Javne ustanove RERA S.D. uz suglasnost osnivača
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • Godišnji program rada i razvoja Javne ustanove RERA S.D. uz suglasnost osnivača i prati njegovo izvršavanje
 • Godišnji financijski plan uz suglasnost osnivača i godišnji obračun
 • Odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Javne ustanove RERA S.D. do iznosa 500.000,00 kn, a iznad toga iznosa uz suglasnost osnivača
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i raspodjeli plaća zaposlenika Javne ustanove RERA S.D.
 • Pravilnik o radu, te druge opće akte određene Statutom Javne ustanove RERA S.D.
 • Pravilnik o računovodstvu, financijskom poslovanju i knjigovodstvu
 • Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara
 • Raspisuje i provodi natječaj za izbor ravnatelja Javne ustanove RERA S.D. na način propisan zakonom i ovim Statutom
 • Odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Javne ustanove RERA S.D., a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja Javne ustanove RERA S.D.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i ovim Statutom.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim uređuje pitanja iz djelokruga njegovog rada koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.

NAJAVE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU RERA SD:

Obavještavamo javnost kako će se sjednica Upravnog vijeća održati:

2014. godina

07. veljače 2014. u 13.30 h, prostorije JU RERA SD
04. ožujka 2014. u 13.30 h, prostorije JU RERA SD
24. travnja 2014. u 14.00h, prostorije JU RERA SD
24. srpnja 2014. u 14.00 h, prostorije JU RERA SD
27. kolovoza 2014. u 09.00 h, prostorije JU RERA SD
08. prosinca 2014. u 13.00 h, prostorije JU RERA SD

2015. godina

03.02. 9.sjednica 13 h
29.05. 10 sjednica 13 h
25.11. 11 sjednica 12 h
08.12. 12 sjednica 08 h
22.12. 13 sjednica 11 h

Obavještavamo javnost kako će se sjednica Upravnog vijeća održati:

2014. godina

07. veljače 2014. u 13.30 h, prostorije JU RERA SD
04. ožujka 2014. u 13.30 h, prostorije JU RERA SD
24. travnja 2014. u 14.00h, prostorije JU RERA SD
24. srpnja 2014. u 14.00 h, prostorije JU RERA SD
27. kolovoza 2014. u 09.00 h, prostorije JU RERA SD
08. prosinca 2014. u 13.00 h, prostorije JU RERA SD

2015. godina

03.02. 9.sjednica 13 h
29.05. 10 sjednica 13 h
25.11. 11 sjednica 12 h
08.12. 12 sjednica 08 h
22.12. 13 sjednica 11 h

Proračun, Plan rada, financijska izvješća