home
   
 

Postupci nabave

PLAN NABAVE

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ sukladno čl.20.st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13 i NN 143/13), čl.9. Statuta Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ, te u skladu s Financijskim planom za 2015. godinu, objavljuje Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu.

PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

  • Pregled sklopljenih ugovora

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

  • Registar ugovora o javnoj nabavi

PLAN NABAVE

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ sukladno čl.20.st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13 i NN 143/13), čl.9. Statuta Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ, te u skladu s Financijskim planom za 2015. godinu, objavljuje Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu.

PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

  • Pregled sklopljenih ugovora

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

  • Registar ugovora o javnoj nabavi