home
   
 

AKTIVNOSTI

Javna ustanova ReraSD za koordinaciju i razvoj SDŽ multidisciplinarna je operativna institucija koju, radi učinkovitog koordiniranja i provedbe programa i projekata iz područja regionalnog razvoja za jedinicu područne (regionalne) samouprave, osniva županija. Ona je neprofitna ili neprofitno orijentirana pravna osoba zadužena za:

 •  koordinaciju izrade županijske razvojne strategije i akcijskog plana za provedbu ReraSD-a za sedmogodišnje razdoblje (bilo kao posve novog dokumenta ili, ako je to moguće, prilagodbom postojećeg ROP-a) uz moguće revidiranje svake tri godine;

 •  praćenje provedbe ReraSD-a i izvještavanje županijskog partnerskog vijeća o provedbi ReraSD-a;

 • koordinaciju svih aktivnosti vezanih za regionalni razvoj između jedinica lokalne samouprave u županiji;

 • provedbu elemenata iz instrumenta za razvoj potpomognutih područja unutar županije;

 • sudjelovanje u izradi programskih dokumenata na nacionalnoj razini, razini NUTS 2 regija i za potrebe korištenja strukturnih instrumenata EU-ove kohezijske politike;

 •  pomoć i savjetovanje u radu županijskog partnerskog vijeća;

 • suradnju s drugim županijskim razvojnim agencijama i institucijama, uključujući one iz susjednih županija u poticanju zajedničkih razvojnih projekata te međuregionalne i prekogranične suradnje;

 • koordiniranje nacionalnog sustava baze projekata koji će omogućiti prikupljanje projektnih ideja, evaluaciju, monitoring u provedbi te mjerenje učinaka na lokalnoj i županijskoj razini;

 • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije;

 • ostale aktivnosti koje će biti navedene u pravilniku za županijske razvojne agencije ili koje joj u nadležnost daje regionalna samouprava. 

Preuzeto iz nacrta Strategije regionalnog razvoja RH (verzija lipanj 2009.)

Javna ustanova ReraSD za koordinaciju i razvoj SDŽ multidisciplinarna je operativna institucija koju, radi učinkovitog koordiniranja i provedbe programa i projekata iz područja regionalnog razvoja za jedinicu područne (regionalne) samouprave, osniva županija. Ona je neprofitna ili neprofitno orijentirana pravna osoba zadužena za:

 •  koordinaciju izrade županijske razvojne strategije i akcijskog plana za provedbu ReraSD-a za sedmogodišnje razdoblje (bilo kao posve novog dokumenta ili, ako je to moguće, prilagodbom postojećeg ROP-a) uz moguće revidiranje svake tri godine;

 •  praćenje provedbe ReraSD-a i izvještavanje županijskog partnerskog vijeća o provedbi ReraSD-a;

 • koordinaciju svih aktivnosti vezanih za regionalni razvoj između jedinica lokalne samouprave u županiji;

 • provedbu elemenata iz instrumenta za razvoj potpomognutih područja unutar županije;

 • sudjelovanje u izradi programskih dokumenata na nacionalnoj razini, razini NUTS 2 regija i za potrebe korištenja strukturnih instrumenata EU-ove kohezijske politike;

 •  pomoć i savjetovanje u radu županijskog partnerskog vijeća;

 • suradnju s drugim županijskim razvojnim agencijama i institucijama, uključujući one iz susjednih županija u poticanju zajedničkih razvojnih projekata te međuregionalne i prekogranične suradnje;

 • koordiniranje nacionalnog sustava baze projekata koji će omogućiti prikupljanje projektnih ideja, evaluaciju, monitoring u provedbi te mjerenje učinaka na lokalnoj i županijskoj razini;

 • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije;

 • ostale aktivnosti koje će biti navedene u pravilniku za županijske razvojne agencije ili koje joj u nadležnost daje regionalna samouprava. 

Preuzeto iz nacrta Strategije regionalnog razvoja RH (verzija lipanj 2009.)

Proračun, Plan rada, financijska izvješća