home
 
  

Strategija brendiranja SDŽ

 

Priopćenja za medije

9. srpanj 2010.

Predstavljenja moguća vizualna i tekstualna rješenja komunikacijskih konstanti brenda Splitsko-dalmatinske županije

UTVRĐEN SMJER DALJNJIH AKTIVNOSTI

Vizualni znakovi i krovni slogani brenda Splitsko-dalmatinske županije koji su dosad osmišljeni i kreirani u procesu izrade “Strateškogplana brendiranja Splitsko-dalmatinske županije 2009. – 2012.“, predstavljenisu pred petnaestak stručnjaka i uglednika iz raznih područja u splitskoj kavani“Luxor”.

Prezentaciju je zajedno sa JoškomMrndžeom i Edvinom Jurinom vodio Ivica Vidović, predsjednikUprave tvrtke “McCann Erickson Hrvatska”,međunarodne agencije za tržišnokomuniciranje,inače izvođača projekta,naglasivši da je riječ o osjetljivojzadaći za koju je valjalo iskazati posebnu senzibiliziranost.

Primjena mogućih rješenja, mnastala kaorezultat dubinskih i studioznih istraživanja u okviru te izvan područjaSplitsko – dalmatinske županije kao i niza multidisciplinarnih kreativnihradionica, prikazana su u različitim ambijentima te na nizu materijalnihpredmeta kao što su proizvodi široke potrošnje, plakati, panoi i vanjskeoglasne površine,natpisi na ugostiteljskim i trgovačkim objektima, suncobrani,odjevni predmeti ili pak  autobusi i osobna vozila.

Osvrnuvši se na predstavljeno i dosad učinjeno, SrećkoRadnić, direktor Agencije za razvoj Splitsko–dalmatinske županije RERA naglasioje kako je ''najvažnije je da je da brendiranje naše županije ide zacrtanomdinamikom. Ovaj put okupili smo se u neformalnom prostoru,jer priča obrendiranju mora izaći van među ljude,gdje joj je i mjesto. Predstavili smoprijedloge kreativaca, pa ih prodiskutirali sa stručnjacima i podijelilipromišljanja sa izvođačem projekta kako bismo znali kojim smjerom trebamo ićidalje'

Svi sudionici prezentacije su se na kraj složili ujednom – osim odabira novih komunikacijskih konstanti izuzetno je važno uokviru kojih će konkretnih projekata i aktivnosti zaživjeti brend županije, čijiće prijedlozi uslijediti u završnoj fazi izrade projekta.