home
 
  

Strategija brendiranja SDŽ

 

Priopćenja za medije

7. lipanj 2011.

Završen plan brendiranja Splitsko-dalmatinske županije

Nakon više od godine dana ispitivanja stavova više tisuća ispitanika i kreativnih radionica te potom osmišljavanja i projektiranja završena je izrada Strateškog plana brendiranja Splitsko – dalmatinske županije. Ovaj u hrvatskim uvjetima, po širini pristupa i strukturi jedinstven dokument rezultat je rada multidisciplinarnog tima četrdesetak stručnjaka marketinške agencije McCann Erickson u intenzivnoj suradnji sa nizom stručnjaka i poznavatelja ove problematike iz Splitsko – dalmatinske županije.

Svrha brendiranja

Svrha brendiranja je da županijski proizvodi i usluge te županija kao prostor postanu zapaženiji i propulzivniji kako regionalno tako i na razini cijele Hrvatske i svijeta. Novi brend županije utemeljen je na percepciji prostora kao idealnog mjesta za život i rad sa umjerenim hedonizmom kao svakodnevnim stilom života i željom za postizanjem atmosfere zajedništva i razumijevanja. Sam projekt nastoji da svojom sustavnom i dinamičnom primjenom izazove pozitivnu reakciju potencijalnih investitora, izvoznika i poslovnih subjekata u najširem smislu riječi i turista te lokalnog stanovništva.

Budući generatori razvoja

Oblikovanje brenda je u samom projektu okrenuto budućnosti kao jednog od integrativnih faktora ukupnih zbivanja i to na pozitivan i dinamičan način. Budući generatori razvoja prepoznaju se u turizmu sa selektivnim vidovima kao što su slow travel, medicinski, kulturni, eko-agrarni i pustolovni turizam, industriji znanja, razvijanju eksploatacije obnovljivih izvora energije sa naglaskom na solarne farme i vjetroelektrane te klasterom pratećih industrija koje proizvode komponente za te izvore kao i čistim industrijama utemeljenim na nano i bio tehnologiji.

Ključne komunikacijske konstante – znak, logotip i krovni slogan

Ključne komunikacijske konstante odnosno znak, logotip i predloženi slogani dosljedno se oslanjaju na rezultate opsežnih istraživanja. U pravilu se to svodi na jedan snažan element identifikacije – kamen i njegovu izvedenicu suhozid, kao ključni novi vizualni identitet, koji u sebi sadrži asocijaciju na more, masline, vinarstvo i jadransko podneblje općenito. Suhozid je uz to prepoznat kao integrativni vizualni element podjednako karakterističan za otoke, priobalje i zaleđe odnosno kao simbol ustrajnosti, truda i strpljivosti.

Vizualni identitet jasno podržava primarni krovni slogan "Dalmacija. Vječna inspiracija!"

U pojedinim posebnim projektima i aktivnostima posebice gastro i eno karaktera  korist će se i sekundarni slogan "Dalmacija. Za dušu. Za tilo."

Mar, volja i znoj utkani u tisuće kilometara suhozida jasno pokazuju drevnu tradiciju otimanja škrte zemlje kamenjaru. Plodovi tog rada donosili su, donose i donosit će vrhunsku arhitekturu, vrhunske masline i vrhunsko vino podsjećajući da ništa što je toliko kvalitetno ne stječe se preko noći. Ovu će tezu potvrditi svaki težak ili ribar. Simbolična je to poruka i za nove generacije, koje na ovom poimanju,ali sa novim tehnologijama i znanjima moraju nastaviti tamo gdje su stali njihovi pretci.

Banka projekata – nositelj željene reputacije u stvarnom životu

Predviđeno je da se željena reputacije odnosno odrednice brenda oživotvoruju stvaranjem, između ostalog, novih odnosa između svih interesnih skupina unutar županije, poslovnim i medijskim savezništvima, tradicionalnim i on-line komuniciranjem te nizom što postojećih što novih aktivnosti i događanja u sklopu banke projekata. Za realizaciju svega zamišljenog Splitsko-dalmatinska županija će sustavno i po potrebi graditi novu logističku strukturu – od ureda župana Splitsko – dalmatinske županije, Agencije za razvoj RERA i ureda Turističke zajednice županije, klubova konkurentnosti i marketing klubova do županijskih institucija, gradova i općina, kojom će strateški upravljati Vijeće za upravljanje brendom.