home
 
  

Strategija brendiranja SDŽ

 

Odgovori na ključna pitanja

1. Što podrazumijevamo pod pojmom brand odnosno brendiranje?

Brand je sklop tzv. opipljivih i neopipljivih obilježja proizvoda, usluga odnosno gradova, županija tj.  regija te država kao cjelina.

Opipljivi elementi branda su logotip, lettering, karakteristična boja, slogan ili oblik.

Neopipljivi elementi uključuju asocijacije, vrijednosti i percepcije povezane uz brand odnosno koje brand generira.

Dvije su ključne sastavnice svakog branda – prva, emocija i druga, činjenica da se u primjeru svakog uspješnog branda sadašnjošću upravlja iz budućnosti.

Stoga brendiranje slikovito i sažeto rečeno predstavlja proces odnosno put od sadašnje do željene perepcije.

2. Zašto se pristupilo izradi Strateškog plana brendiranja Splitsko-dalmatinske županije?

Inicijativa za izradu Strateškog plana brendiranja Splitsko-dalmatinske županije potekla je iz Agencije za razvoj SDŽ. – Za izradu Strateškog plana brandiranja odlučili smo se kako bi naša županija bila prepoznata na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini. Postoji mnogo primjera koji ukazuju na to da naša županije nije dovoljno prepoznata. Primjerice, dalmatinski pršut, lavanda koju ne proizvodimo i ne prerađujemo, a nismo je ni brendirali, kaštelanski crljenak, dalmatinska konoba... Postoji čitav niz proizvoda koji moramo prepoznati, certificirati način jihove proizvodnje i osigurati da ga ima dovoljno na tržištu.  Uz pomoć žitelja, struke i medija, naša je zadaća prepoznati oznake identiteta i sustavno ih razvijati, istaknuo je direktor Agencije za razvoj Srećko Radnić.  

Izvođač projekta je tvrtka McCann Erickson d.o.o , međunarodna agencija za  tržišno komuniciranje sa sjedištem u Zagrebu. Odabrana je  Odlukom o odabiru ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave 19.08.2009. temeljem  provedenog javnog nadmetanja objavljenog  31.07.2009. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

3. Koji su glavni segmenti Strateškog plana brendiranja SDŽ?

Glavni segmenti Strateškog plana brandiranja Splitsko dalmatinske županije su:

Polazne podloge koje identificiraju glavna obilježja Splitsko-dalmatinske županije, generatori postojećeg stanja  (unutarnji / vanjski / gospodarski / kulturološki / sportski / pozitivni / negativni), ocjena konkurentnosti koja se odnosi na komparativni prikaz konkurentskih tuzemnih i inozemnih regija, stavovi interesnih skupina o identitetu i ugledu SDŽ na temelju provedenih  istraživanja stavova na različitim, SWOT analiza , brand strategija, piramida brand atributa SDŽ, brend alati, komunikacijska matrica branda, monitoring branda, isporuke SDŽ kao branda, upravljanje brandom, praćenje i mjerenje uspješnosti brandiranja.

4. Tko sudjeluje i izradi Strateškog plana brendiranja SDŽ?

U pripremi i izradi Strateškog plana brandiranja Splitsko dalmatinske županije sudjeluje predstavnici SDŽ-a te pojedinih gradova i općina u okviru SDŽ-a, Agencije za razvoj SDŽ-a  ( RERA ),  međunarodne tvrtke McCann Erickson d.o.o. u suradnji sa drugim domaćim tvrtkama specijaliziranim za istraživanje tržišta i komuniciranje. Poseban značajan doprinos očekuje se od  stručnjaka i poznavatelja SDŽ-a u nizu kreativnih radionica i direktnih intervjua.

5. Što se očekuje od žitelja Splitsko-dalmatinske županije?

Aktivan doprinos u predlaganju mogućih sastavnica branda SDŽ-a  u konačnici te podršku u aplikaciji kako komunikacijskih konstanti tako i oživotvorenju branda u svakodnevnom životu temeljem predloženih aktivnosti i projekata.

Svaki će pismeni prijedlog, koji pristigne na ovu web stranicu, biti pomno razmotren i proanaliziran te ,ukoliko za to postoje odgovarajući uvjeti, i uvršten u banku prijedloga branda SDŽ-a. Ukratko, svi žitelji SDŽ-a ovim se putem pozivaju da daju  svoj obol ovom projektu.

6. Što slijedi nakon izrade Strateškog plana brendiranja Splitsko-dalmatinske županije?

Nakon izrade Strate škog plana brandiranja Splitsko dalmatinske županije slijedi proces njegove implementacije  te monitoringa odnosno stručnog i sustavnog nadzora adekvatne primjene toga plana kako na području SDŽ-a tako i u vanjskim okvirima  u razdoblju prve tri  godine od dana  usvajanja plana.Očekuje se, ukoliko se za o ostvare odgovarajući preduvjeti, instaliranje odgovarajućeg modela  mjerenja uspješnosti branda SDŽ-a na više razina   kao  i korekcija planiranih aktivnosti  sukladno identificiranim stanjima i potrebama.

1. Što podrazumijevamo pod pojmom brand odnosno brendiranje?

Brand je sklop tzv. opipljivih i neopipljivih obilježja proizvoda, usluga odnosno gradova, županija tj.  regija te država kao cjelina.

Opipljivi elementi branda su logotip, lettering, karakteristična boja, slogan ili oblik.

Neopipljivi elementi uključuju asocijacije, vrijednosti i percepcije povezane uz brand odnosno koje brand generira.

Dvije su ključne sastavnice svakog branda – prva, emocija i druga, činjenica da se u primjeru svakog uspješnog branda sadašnjošću upravlja iz budućnosti.

Stoga brendiranje slikovito i sažeto rečeno predstavlja proces odnosno put od sadašnje do željene perepcije.

2. Zašto se pristupilo izradi Strateškog plana brendiranja Splitsko-dalmatinske županije?

Inicijativa za izradu Strateškog plana brendiranja Splitsko-dalmatinske županije potekla je iz Agencije za razvoj SDŽ. – Za izradu Strateškog plana brandiranja odlučili smo se kako bi naša županija bila prepoznata na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini. Postoji mnogo primjera koji ukazuju na to da naša županije nije dovoljno prepoznata. Primjerice, dalmatinski pršut, lavanda koju ne proizvodimo i ne prerađujemo, a nismo je ni brendirali, kaštelanski crljenak, dalmatinska konoba... Postoji čitav niz proizvoda koji moramo prepoznati, certificirati način jihove proizvodnje i osigurati da ga ima dovoljno na tržištu.  Uz pomoć žitelja, struke i medija, naša je zadaća prepoznati oznake identiteta i sustavno ih razvijati, istaknuo je direktor Agencije za razvoj Srećko Radnić.  

Izvođač projekta je tvrtka McCann Erickson d.o.o , međunarodna agencija za  tržišno komuniciranje sa sjedištem u Zagrebu. Odabrana je  Odlukom o odabiru ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave 19.08.2009. temeljem  provedenog javnog nadmetanja objavljenog  31.07.2009. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

3. Koji su glavni segmenti Strateškog plana brendiranja SDŽ?

Glavni segmenti Strateškog plana brandiranja Splitsko dalmatinske županije su:

Polazne podloge koje identificiraju glavna obilježja Splitsko-dalmatinske županije, generatori postojećeg stanja  (unutarnji / vanjski / gospodarski / kulturološki / sportski / pozitivni / negativni), ocjena konkurentnosti koja se odnosi na komparativni prikaz konkurentskih tuzemnih i inozemnih regija, stavovi interesnih skupina o identitetu i ugledu SDŽ na temelju provedenih  istraživanja stavova na različitim, SWOT analiza , brand strategija, piramida brand atributa SDŽ, brend alati, komunikacijska matrica branda, monitoring branda, isporuke SDŽ kao branda, upravljanje brandom, praćenje i mjerenje uspješnosti brandiranja.

4. Tko sudjeluje i izradi Strateškog plana brendiranja SDŽ?

U pripremi i izradi Strateškog plana brandiranja Splitsko dalmatinske županije sudjeluje predstavnici SDŽ-a te pojedinih gradova i općina u okviru SDŽ-a, Agencije za razvoj SDŽ-a  ( RERA ),  međunarodne tvrtke McCann Erickson d.o.o. u suradnji sa drugim domaćim tvrtkama specijaliziranim za istraživanje tržišta i komuniciranje. Poseban značajan doprinos očekuje se od  stručnjaka i poznavatelja SDŽ-a u nizu kreativnih radionica i direktnih intervjua.

5. Što se očekuje od žitelja Splitsko-dalmatinske županije?

Aktivan doprinos u predlaganju mogućih sastavnica branda SDŽ-a  u konačnici te podršku u aplikaciji kako komunikacijskih konstanti tako i oživotvorenju branda u svakodnevnom životu temeljem predloženih aktivnosti i projekata.

Svaki će pismeni prijedlog, koji pristigne na ovu web stranicu, biti pomno razmotren i proanaliziran te ,ukoliko za to postoje odgovarajući uvjeti, i uvršten u banku prijedloga branda SDŽ-a. Ukratko, svi žitelji SDŽ-a ovim se putem pozivaju da daju  svoj obol ovom projektu.

6. Što slijedi nakon izrade Strateškog plana brendiranja Splitsko-dalmatinske županije?

Nakon izrade Strate škog plana brandiranja Splitsko dalmatinske županije slijedi proces njegove implementacije  te monitoringa odnosno stručnog i sustavnog nadzora adekvatne primjene toga plana kako na području SDŽ-a tako i u vanjskim okvirima  u razdoblju prve tri  godine od dana  usvajanja plana.Očekuje se, ukoliko se za o ostvare odgovarajući preduvjeti, instaliranje odgovarajućeg modela  mjerenja uspješnosti branda SDŽ-a na više razina   kao  i korekcija planiranih aktivnosti  sukladno identificiranim stanjima i potrebama.