home
 
  

RURALNI RAZVOJ I RIBARSTVO

 

O NAMA

Područja aktivnostiOdjela za ruralni razvoj  su:poljoprivreda, ribarstvo, ruralni turizam, tedruštvene i gospodarske aktivnostijedinica lokalne samouprave i Lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) napodručju Splitsko – dalmatinske županije u okvirima zadanim Programom ruralnograzvoja RH 2014. – 2020. i Operativnim programom ribarstva RH 2014. – 2020.Odjel educira, savjetuje i koordinira zainteresirane iz navedenih područjaaktivnosti.

Aktivnosti:

 • Praćenje propisa, strateških dokumenata i programa iz područja ruralnog razvoja,  poljoprivrede i ribarstva
 • Usklađivanje dokumenata regionalne i lokalne razine s politikama ruralnog razvoja, poljoprivrednim politikama i politikama ribarstva nacionalne razine.
 • Praćenje stanja, proučavanje i priprema programa za Županijsku razvojnu strategiju i praćenje provedbe ŽRS.
 • Poticanje i sudjelovanje u izradi  i provođenju pilot projekata u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 • Koordinacija poslova vezanih za središnju  bazu razvojnih projekata iz svog
 • djelokruga aktivnosti.
 • Zaštita, valorizacija, brendiranje i promocija autohtonih proizvoda.
 • Poticanje diversifikacije održivih gospodarskih aktivnosti na ruralnim      
 • područjima s naglaskom na očuvanje tradicijskih vrijednosti.
 • Razvoj održivog turizma u ruralnom prostoru uz maksimalno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.
 • Sudjelovanje u organizaciji sajmova, izložbi, konferencija te organizacija  radionica, predavanja i savjetovanja iz svog djelokruga aktivnosti.
 • Pomoć korisnicima pri izradi investicijske, tehničke i tehnološke dokumentacije za prijavu na natječaje.
 • Suradnja s predstavnicima: resornih ministarstava, županije, JLS, znanstvenih i drugih institucija. 

Područja aktivnostiOdjela za ruralni razvoj  su:poljoprivreda, ribarstvo, ruralni turizam, tedruštvene i gospodarske aktivnostijedinica lokalne samouprave i Lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) napodručju Splitsko – dalmatinske županije u okvirima zadanim Programom ruralnograzvoja RH 2014. – 2020. i Operativnim programom ribarstva RH 2014. – 2020.Odjel educira, savjetuje i koordinira zainteresirane iz navedenih područjaaktivnosti.

Aktivnosti:

 • Praćenje propisa, strateških dokumenata i programa iz područja ruralnog razvoja,  poljoprivrede i ribarstva
 • Usklađivanje dokumenata regionalne i lokalne razine s politikama ruralnog razvoja, poljoprivrednim politikama i politikama ribarstva nacionalne razine.
 • Praćenje stanja, proučavanje i priprema programa za Županijsku razvojnu strategiju i praćenje provedbe ŽRS.
 • Poticanje i sudjelovanje u izradi  i provođenju pilot projekata u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 • Koordinacija poslova vezanih za središnju  bazu razvojnih projekata iz svog
 • djelokruga aktivnosti.
 • Zaštita, valorizacija, brendiranje i promocija autohtonih proizvoda.
 • Poticanje diversifikacije održivih gospodarskih aktivnosti na ruralnim      
 • područjima s naglaskom na očuvanje tradicijskih vrijednosti.
 • Razvoj održivog turizma u ruralnom prostoru uz maksimalno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.
 • Sudjelovanje u organizaciji sajmova, izložbi, konferencija te organizacija  radionica, predavanja i savjetovanja iz svog djelokruga aktivnosti.
 • Pomoć korisnicima pri izradi investicijske, tehničke i tehnološke dokumentacije za prijavu na natječaje.
 • Suradnja s predstavnicima: resornih ministarstava, županije, JLS, znanstvenih i drugih institucija.