home
 
  

RURALNI RAZVOJ I RIBARSTVO

 

LAG ŠKOJI

NAZIV LAG-A: Lokalna akcijska grupa Škoji

ADRESA SJEDIŠTA: Vicka Butorovića 4, 21450 Hvar

PODRUČJE OBUHVATA :

GRAD HVAR

GRAD STARI GRAD

GRAD KOMIŽA

GRAD VIS

OPĆINA JELSA

OPĆINA SUĆURAJ

OPĆINA ŠOLTA

IME I PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE  OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE LAG-A: AdelaGolub, voditeljica LAG-a

KONTAKT OSOBA: Manuela Antičević, koordinatorica aktivnosti

TELEFON: 021/717 011

MOBITEL: 098/ 363094

E-MAIL: info@lag-skoji.hr

WEB STRANICA: www.lag-skoji.hr

O NAMA

Inicijativa za pokretanje LAG-a započela je u ožujku 2011.kada je osnovan LAG Hvar kojem se 2013. službeno pridružuje i otok Vis te LAGmijenja ime u LAG "Škoji" što u lokalnom dijalektu znači"otoci". Tijekom 2014. LAG-u se pridružuje  i otok Šolta.

Osobitost LAG-a je visoko vrijedna biološka raznolikost iprirodna baština, a cijelo područjeobiluje mnogobrojnim arheološkim lokalitetima, vrijednim nalazištima ibrojnim zaštićenim kulturnim dobrima.

Najrazvijenije gospodarske grane su turizam i trgovina uzgrađevinarstvo i poslovanje nekretninama kao pratećim sektorima. Glavniproblemi područja su rapidna depopulacija, deagrarizacija i prometnanepovezanost.

Od 9. srpnja 2013. do 8. srpnja 2015. LAG Škoji  provodio jeMjeru 202 pretpristupnog programa IPARD. LAG je započeo s profesionalnimradom te  održao niz edukativnih i promotivnoinformativnih događanja s ciljem upoznavanja što šireg kruga dionika smogućnostima lokalnog razvoja putem LEADER mjere Programa ruralnog razvoja alii postizanja razvojnih ciljeva LRS 2012-2014:

•             Izgradnjaidentiteta LAG-A

•             Međusektorskopovezivanje za razvoj područja

•             Zaštita,revitalizacija i održivo korištenje kulturno-povijesne i prirodne baštine

•             Razvojpoljoprivrede, ribarstva,marikulture,  ruralnoggospodarstva i turizma

•             Cjeloživotnoučenje

•             Općirazvoj kvalitete života u zajednici

LAG-u predstojiizrada LRS.2014-2020 kojom će se detektirati razvojne potrebe LAG-a iprojekti koje će biti moguće provesti putem LEADER mjere Programa ruralnograzvoja RH u programskom razdoblju 2014-2020.

NAZIV LAG-A: Lokalna akcijska grupa Škoji

ADRESA SJEDIŠTA: Vicka Butorovića 4, 21450 Hvar

PODRUČJE OBUHVATA :

GRAD HVAR

GRAD STARI GRAD

GRAD KOMIŽA

GRAD VIS

OPĆINA JELSA

OPĆINA SUĆURAJ

OPĆINA ŠOLTA

IME I PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE  OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE LAG-A: AdelaGolub, voditeljica LAG-a

KONTAKT OSOBA: Manuela Antičević, koordinatorica aktivnosti

TELEFON: 021/717 011

MOBITEL: 098/ 363094

E-MAIL: info@lag-skoji.hr

WEB STRANICA: www.lag-skoji.hr

O NAMA

Inicijativa za pokretanje LAG-a započela je u ožujku 2011.kada je osnovan LAG Hvar kojem se 2013. službeno pridružuje i otok Vis te LAGmijenja ime u LAG "Škoji" što u lokalnom dijalektu znači"otoci". Tijekom 2014. LAG-u se pridružuje  i otok Šolta.

Osobitost LAG-a je visoko vrijedna biološka raznolikost iprirodna baština, a cijelo područjeobiluje mnogobrojnim arheološkim lokalitetima, vrijednim nalazištima ibrojnim zaštićenim kulturnim dobrima.

Najrazvijenije gospodarske grane su turizam i trgovina uzgrađevinarstvo i poslovanje nekretninama kao pratećim sektorima. Glavniproblemi područja su rapidna depopulacija, deagrarizacija i prometnanepovezanost.

Od 9. srpnja 2013. do 8. srpnja 2015. LAG Škoji  provodio jeMjeru 202 pretpristupnog programa IPARD. LAG je započeo s profesionalnimradom te  održao niz edukativnih i promotivnoinformativnih događanja s ciljem upoznavanja što šireg kruga dionika smogućnostima lokalnog razvoja putem LEADER mjere Programa ruralnog razvoja alii postizanja razvojnih ciljeva LRS 2012-2014:

•             Izgradnjaidentiteta LAG-A

•             Međusektorskopovezivanje za razvoj područja

•             Zaštita,revitalizacija i održivo korištenje kulturno-povijesne i prirodne baštine

•             Razvojpoljoprivrede, ribarstva,marikulture,  ruralnoggospodarstva i turizma

•             Cjeloživotnoučenje

•             Općirazvoj kvalitete života u zajednici

LAG-u predstojiizrada LRS.2014-2020 kojom će se detektirati razvojne potrebe LAG-a iprojekti koje će biti moguće provesti putem LEADER mjere Programa ruralnograzvoja RH u programskom razdoblju 2014-2020.