home
  
 

Djelovanje i sastav RS-e

Sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Smjernica za izradu Županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe, obveza je svake županije donijeti temeljni planski dokument razvoja županije poštivajući načelo partnerstva.

Radna skupina za izradu ŽRS ključno je operativno tijelo koje će putem radnih sastanaka aktivno raditi na izradi samog dokumenta, od analize stanja i SWOT analize, preko vizije i strateških ciljeva, prioriteta i mjera do Akcijskog plana.

Članovi radne skupine (njih devetnaest) pročelnici su županijskih upravnih odjela, predstavnici J.U. RERA S.D., ali i drugi ključni dionici razvoja u Županiji.

Župan Splitsko-dalmatinske županije 15.rujna 2015. godine donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Operativne radne skupine za aktivnosti na izradi Županijske razvojne strategije 2016.-2020.

Sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14) i Smjernica za izradu Županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe, obveza je svake županije donijeti temeljni planski dokument razvoja županije poštivajući načelo partnerstva.

Radna skupina za izradu ŽRS ključno je operativno tijelo koje će putem radnih sastanaka aktivno raditi na izradi samog dokumenta, od analize stanja i SWOT analize, preko vizije i strateških ciljeva, prioriteta i mjera do Akcijskog plana.

Članovi radne skupine (njih devetnaest) pročelnici su županijskih upravnih odjela, predstavnici J.U. RERA S.D., ali i drugi ključni dionici razvoja u Županiji.

Župan Splitsko-dalmatinske županije 15.rujna 2015. godine donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Operativne radne skupine za aktivnosti na izradi Županijske razvojne strategije 2016.-2020.