home
  
 

Županijsko partnersko vijeće

Županijsko partnersko vijeće predstavlja savjetodavno tijelo na razini jedinice područne (regionalne) samouprave koje se ustrojava radi savjetovanja u izradi, provedbi i praćenju planskih dokumenata jedinice područne (regionalne) samouprave, usuglašavanja različitih subjekata te njihovog sudjelovanja u planiranju razvoja na području jedinice (regionalne) samouprave. Administrativne i stručne poslove za potrebe ŽPV-a obavljat će RERA S.D.

Sastav ŽPV:

Članove ŽPV-a imenuje župan, s time da bi svako vijeće trebalo imati jednaku zastupljenost pojedinih predstavnika, a predlaže se sljedeća podjela:

Djelokrug rada/Institucija Broj predstavnika
SD županija i Županijska skupština 2
JLS (Jedinice lokalne samouprave) 14
HUP (Hrvatska udruga poslodavaca) 1
HOK (Hrvatska obrtnička komora) 1
HGK (Hrvatska gospodarska komora) 1
Turistički sektor 1
Poljoprivredni sektor 1
Privatni sektor
3
Udruge
3
Udruga brodograđevni klaster 1
Sveučilište 1
Predstavnik mladih 1
HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 1
HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) 1
Županijska uprava za ceste
1
Hrvatske šume 1
 Ministarstvo kulture
 1
Ukupan broj
35

Glavni zadaci ŽPV-a:

 • savjetovanje i davanje smjernica županijskoj razvojnoj agenciji tijekom izrade županijske razvojne strategije;

 • davanje mišljenja županu o učinkovitosti i kvaliteti županijske razvojne strategije, akcijskog plana (AP) i drugih županijskih planskih dokumenata i prema potrebi predlaganje njihovog poboljšanja;

 • nadziranje učinkovitosti i kvalitete provedbe županijske razvojne strategije, akcijskog plana i ostalih županijskih planskih dokumenata, te će sukladno tome:

 • periodično ocjenjivati napredak u postizanju posebnih ciljeva županijske razvojne strategije i akcijskog plana na temelju dokumenata pripremljenih od strane tajništva tj. županijske razvojne agencije;

 • ocjenjivati i odobravati godišnja i završna izviješća o provedbi županijske razvojne strategije i akcijskog plana;

 • predlagati županu izmjene ili dopune županijske razvojne strategije i akcijskog plana kako bi se omogućilo postizanje ciljeva strategije i njezinog akcijskog plana, uskladilo se s nacionalnim smjernicama ili poboljšalo upravljanje provedbom ŽRS-e i njezinog akcijskog plana, uključujući financijsko upravljanje

 • podnošenje godišnjeg izvješća o radu ŽPV-a županu te o provedbi županijske razvojne strategije i akcijskog plana

Župan Splitsko - dalmatinski  22. veljače 2016. godine donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije.

Na prvoj osnivačkoj sjednici Partnerskog vijeća, održanoj 16. svibnja, 2016.g. usvojen je Poslovnik o radu.

Županijsko partnersko vijeće predstavlja savjetodavno tijelo na razini jedinice područne (regionalne) samouprave koje se ustrojava radi savjetovanja u izradi, provedbi i praćenju planskih dokumenata jedinice područne (regionalne) samouprave, usuglašavanja različitih subjekata te njihovog sudjelovanja u planiranju razvoja na području jedinice (regionalne) samouprave. Administrativne i stručne poslove za potrebe ŽPV-a obavljat će RERA S.D.

Sastav ŽPV:

Članove ŽPV-a imenuje župan, s time da bi svako vijeće trebalo imati jednaku zastupljenost pojedinih predstavnika, a predlaže se sljedeća podjela:

Djelokrug rada/Institucija Broj predstavnika
SD županija i Županijska skupština 2
JLS (Jedinice lokalne samouprave) 14
HUP (Hrvatska udruga poslodavaca) 1
HOK (Hrvatska obrtnička komora) 1
HGK (Hrvatska gospodarska komora) 1
Turistički sektor 1
Poljoprivredni sektor 1
Privatni sektor
3
Udruge
3
Udruga brodograđevni klaster 1
Sveučilište 1
Predstavnik mladih 1
HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 1
HZZO (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) 1
Županijska uprava za ceste
1
Hrvatske šume 1
 Ministarstvo kulture
 1
Ukupan broj
35

Glavni zadaci ŽPV-a:

 • savjetovanje i davanje smjernica županijskoj razvojnoj agenciji tijekom izrade županijske razvojne strategije;

 • davanje mišljenja županu o učinkovitosti i kvaliteti županijske razvojne strategije, akcijskog plana (AP) i drugih županijskih planskih dokumenata i prema potrebi predlaganje njihovog poboljšanja;

 • nadziranje učinkovitosti i kvalitete provedbe županijske razvojne strategije, akcijskog plana i ostalih županijskih planskih dokumenata, te će sukladno tome:

 • periodično ocjenjivati napredak u postizanju posebnih ciljeva županijske razvojne strategije i akcijskog plana na temelju dokumenata pripremljenih od strane tajništva tj. županijske razvojne agencije;

 • ocjenjivati i odobravati godišnja i završna izviješća o provedbi županijske razvojne strategije i akcijskog plana;

 • predlagati županu izmjene ili dopune županijske razvojne strategije i akcijskog plana kako bi se omogućilo postizanje ciljeva strategije i njezinog akcijskog plana, uskladilo se s nacionalnim smjernicama ili poboljšalo upravljanje provedbom ŽRS-e i njezinog akcijskog plana, uključujući financijsko upravljanje

 • podnošenje godišnjeg izvješća o radu ŽPV-a županu te o provedbi županijske razvojne strategije i akcijskog plana

Župan Splitsko - dalmatinski  22. veljače 2016. godine donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije.

Na prvoj osnivačkoj sjednici Partnerskog vijeća, održanoj 16. svibnja, 2016.g. usvojen je Poslovnik o radu.