home
  
 

Županijska razvojna strategija

 

Županijska razvojna strategija (ŽRS) Splitsko dalmatinske županije 2011.-2013. usvojena je na sjednici Županijske skupštine dana 26. rujna 2011.

ŽRS 2011.-2013. je još uvijek na snazi, a produljivana je u više navrata po preporuci Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU budući da po Zakonu o regionalnom razvoju RH sve županijske razvojne strategije moraju biti usklađene sa Strategijom regionalnog razvoja RH (koja još nije donesena  za razdoblje do 2020.). Nova ŽRS je u pripremi (dobar dio je izrađen), ali ne može se usvojiti dok ne bude donesena nacionalna strategija regionalnog razvoja, stoga se  kod prijave projekata u dijelu usklađenosti sa strateškim dokumentima  svi prijavitelji pozivaju na trenutno važeći dokument, a to je ŽRS 2011.-2013.

U tijeku je izrada Županijske razvojne strategije SD županije za razdoblje do 2020.g. Do sada su izrađeni sljedeći dokumenti: Analiza stanja - Sažetak, Cjelovita analiza stanja te Prepoznavanje razvojnih problema i potreba - SWOT analiza. Svi navedeni nacrti dostupni su pod Radni dokumenti široj javnosti i svi su komentari i prijedlozi dobro došli na sljedeće kontakte: ivana.grubisic@rera.hr i marija.vucica@rera.hr. 

ŽRS je ključni planski dokument za županije definiran unutar SRR RH s ciljem dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja županije. Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija zadane su SMJERNICAMA ZA IZRADU ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH STRATEGIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NJIHOVE PROVEDBE (NN 147/14). ŽRS se donosi poštivajući načelo partnerstva odnosno u postupku savjetovanja s Županijskim partnerskim vijećem te u konzultativnom procesu putem  sastanaka radne skupine za izradu ŽRS.

ŽRS kao glavni strateški dokument županije predstavlja:

  • Usuglašene stavove svih dionika oko županijskih razvojnih potreba i prioriteta

  • Razvojne izazove koje županija dijeli sa susjednim županijama (na razini Jadranske Hrvatske) i državama (osnova za prekograničnu suradnju)

  • Okvir za JLS u planiranju njihovih investicija

Prve ŽRS su obuhvatile  period do kraja 2013. godine, nakon čega slijedi sedmogodišnji programski ciklus EU (2014-2020). Županije su odgovorne za pripremu ŽRS koja mora biti usklađena s prioritetima NUTS 2 regije utvrđenim u Strategiji regionalnog razvoja RH. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH i službenom akreditacijom za regionalnog koordinatora od strane Agencije za regionalni razvoj RH, RERA S.D. zadužena je za koordinaciju izrade ŽRS.

Sadržaj ŽRS:

 Sažetak

 ANALIZA STANJA-SAŽETAK

REZULTATI PROVOĐENJA PRIJAŠNJIH STRATEGIJA

PREPOZNAVANJE RAZVOJNIH POTREBA I POTENCIJALA - SWOT analiza

STRATEŠKI OKVIR

POLITIKA ŽUPANIJE PREMA TERITORIJALNOM I URBANOM RAZVOJU 

PROVEDBA

PRAĆENJE I VREDNOVANJE STRATEGIJE 

ŽUPANIJSKO PARTNERSTVO 

HORIZONTALNA NAČELA

 IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM VREDNOVANJU – SAŽETAK

 IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ – SAŽETAK

DODACI ŽRS-u:

DODATAK 1: Rezultati konzultacija s partnerskim vijećem za područje županije 

DODATAK 2: Cjelovita analiza stanja

DODATAK 3: Izvještaj o prethodnom vrednovanju

DODATAK 4: Izvještaj o strateškoj ocjeni utjecaja na okoliš

U svrhu provedbe ŽRS-a, županija donosi Akcijski plan za provedbu ŽRS-a koji omogućuje cjelovit pregled zadaća potrebnih za provedbu ŽRS-a, njihove izvršitelje, financijska sredstva te rokove i pokazatelje izvršenja.

Također, radi informiranja javnosti te podizanja svijesti o ulozi i značaju ŽRS-a za razvoj županije i JLS-a s područja županije, županija donosi Komunikacijsku strategiju.

Važeća Županijska razvojna strategija SDŽ:

 

Produženje važenja Razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije na razdoblje od 2011. do 2014.

Odluka:

 

Produženje važenja Razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije na razdoblje od 2011. do 2015.

 Odluka:
Produženje važenja Razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije na 2016.g.
Naputak MRRFEU-a:

 

Županijska razvojna strategija (ŽRS) Splitsko dalmatinske županije 2011.-2013. usvojena je na sjednici Županijske skupštine dana 26. rujna 2011.

ŽRS 2011.-2013. je još uvijek na snazi, a produljivana je u više navrata po preporuci Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU budući da po Zakonu o regionalnom razvoju RH sve županijske razvojne strategije moraju biti usklađene sa Strategijom regionalnog razvoja RH (koja još nije donesena  za razdoblje do 2020.). Nova ŽRS je u pripremi (dobar dio je izrađen), ali ne može se usvojiti dok ne bude donesena nacionalna strategija regionalnog razvoja, stoga se  kod prijave projekata u dijelu usklađenosti sa strateškim dokumentima  svi prijavitelji pozivaju na trenutno važeći dokument, a to je ŽRS 2011.-2013.

U tijeku je izrada Županijske razvojne strategije SD županije za razdoblje do 2020.g. Do sada su izrađeni sljedeći dokumenti: Analiza stanja - Sažetak, Cjelovita analiza stanja te Prepoznavanje razvojnih problema i potreba - SWOT analiza. Svi navedeni nacrti dostupni su pod Radni dokumenti široj javnosti i svi su komentari i prijedlozi dobro došli na sljedeće kontakte: ivana.grubisic@rera.hr i marija.vucica@rera.hr. 

ŽRS je ključni planski dokument za županije definiran unutar SRR RH s ciljem dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja županije. Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija zadane su SMJERNICAMA ZA IZRADU ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH STRATEGIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NJIHOVE PROVEDBE (NN 147/14). ŽRS se donosi poštivajući načelo partnerstva odnosno u postupku savjetovanja s Županijskim partnerskim vijećem te u konzultativnom procesu putem  sastanaka radne skupine za izradu ŽRS.

ŽRS kao glavni strateški dokument županije predstavlja:

  • Usuglašene stavove svih dionika oko županijskih razvojnih potreba i prioriteta

  • Razvojne izazove koje županija dijeli sa susjednim županijama (na razini Jadranske Hrvatske) i državama (osnova za prekograničnu suradnju)

  • Okvir za JLS u planiranju njihovih investicija

Prve ŽRS su obuhvatile  period do kraja 2013. godine, nakon čega slijedi sedmogodišnji programski ciklus EU (2014-2020). Županije su odgovorne za pripremu ŽRS koja mora biti usklađena s prioritetima NUTS 2 regije utvrđenim u Strategiji regionalnog razvoja RH. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH i službenom akreditacijom za regionalnog koordinatora od strane Agencije za regionalni razvoj RH, RERA S.D. zadužena je za koordinaciju izrade ŽRS.

Sadržaj ŽRS:

 Sažetak

 ANALIZA STANJA-SAŽETAK

REZULTATI PROVOĐENJA PRIJAŠNJIH STRATEGIJA

PREPOZNAVANJE RAZVOJNIH POTREBA I POTENCIJALA - SWOT analiza

STRATEŠKI OKVIR

POLITIKA ŽUPANIJE PREMA TERITORIJALNOM I URBANOM RAZVOJU 

PROVEDBA

PRAĆENJE I VREDNOVANJE STRATEGIJE 

ŽUPANIJSKO PARTNERSTVO 

HORIZONTALNA NAČELA

 IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM VREDNOVANJU – SAŽETAK

 IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ STRATEŠKOJ PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIŠ – SAŽETAK

DODACI ŽRS-u:

DODATAK 1: Rezultati konzultacija s partnerskim vijećem za područje županije 

DODATAK 2: Cjelovita analiza stanja

DODATAK 3: Izvještaj o prethodnom vrednovanju

DODATAK 4: Izvještaj o strateškoj ocjeni utjecaja na okoliš

U svrhu provedbe ŽRS-a, županija donosi Akcijski plan za provedbu ŽRS-a koji omogućuje cjelovit pregled zadaća potrebnih za provedbu ŽRS-a, njihove izvršitelje, financijska sredstva te rokove i pokazatelje izvršenja.

Također, radi informiranja javnosti te podizanja svijesti o ulozi i značaju ŽRS-a za razvoj županije i JLS-a s područja županije, županija donosi Komunikacijsku strategiju.

Važeća Županijska razvojna strategija SDŽ:

 

Produženje važenja Razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije na razdoblje od 2011. do 2014.

Odluka:

 

Produženje važenja Razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije na razdoblje od 2011. do 2015.

 Odluka:
Produženje važenja Razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije na 2016.g.
Naputak MRRFEU-a: