home
   
 

E-poslovanje

Projekt e-Poslovanje (Poboljšanje poslovene konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja), ima za cilj unaprijediti konkurentnost hrvatskog gospodarstva povećanjem uporabe elektroničkog poslovanja u malim i srednjim poduzećima. JU RERA SD partner je projekta za područje Splitsko-dalmatinske županije.

U okviru projekta J.U. RERA SD orgnizirat će dva seminara i trodnevnu radionicu o izuzentno zanimljivim temama vezanim uz poslovanje putem Interneta: Internet marketing (Google Adwords, Facebook kampanje, Search engine optimisation (SEO), Izrada web stranice (Word press, upravljanje CMS-om, web hosting…), Internet poslovanje (prodaja putem Interneta, otvaranje web shop-a… ), analiza tržišta (Google Analytics, Alexa, Google Page Rank…).

Jednodnevni seminari će se održati u dva termina: 29. travnja 2014. te 30. travnja 2014.

Trodnevna radionica održat će se u periodu od 19. do 21. svibnja 2014.

Seminari su namjenjeni poduzetnicima, JLS, poduzetničkim potpornim institucijama i medijima, dok su radionice predviđene isključivo zapoduzetnike. Seminari će polaznicima pružiti osnovno znanje o E-poslovanju, dok će trodnevna radionica poduzetnicima omogućiti praktično stjecanje znanja o e-poslovanju kroz rad na računalu.

Sudjelovanje na svim edukacijama je besplatno!

Prijaviti se možete putem e-maila na: jelena.petrov@rera.hr

Projekt e-Poslovanje (Poboljšanje poslovene konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja), ima za cilj unaprijediti konkurentnost hrvatskog gospodarstva povećanjem uporabe elektroničkog poslovanja u malim i srednjim poduzećima. JU RERA SD partner je projekta za područje Splitsko-dalmatinske županije.

U okviru projekta J.U. RERA SD orgnizirat će dva seminara i trodnevnu radionicu o izuzentno zanimljivim temama vezanim uz poslovanje putem Interneta: Internet marketing (Google Adwords, Facebook kampanje, Search engine optimisation (SEO), Izrada web stranice (Word press, upravljanje CMS-om, web hosting…), Internet poslovanje (prodaja putem Interneta, otvaranje web shop-a… ), analiza tržišta (Google Analytics, Alexa, Google Page Rank…).

Jednodnevni seminari će se održati u dva termina: 29. travnja 2014. te 30. travnja 2014.

Trodnevna radionica održat će se u periodu od 19. do 21. svibnja 2014.

Seminari su namjenjeni poduzetnicima, JLS, poduzetničkim potpornim institucijama i medijima, dok su radionice predviđene isključivo zapoduzetnike. Seminari će polaznicima pružiti osnovno znanje o E-poslovanju, dok će trodnevna radionica poduzetnicima omogućiti praktično stjecanje znanja o e-poslovanju kroz rad na računalu.

Sudjelovanje na svim edukacijama je besplatno!

Prijaviti se možete putem e-maila na: jelena.petrov@rera.hr