home
   
 

Projekt EkoBiz

Javna ustanova RERA SD, u partnerstvu s udrugom Zdravi grad, Gradom Split, Gradom Trilj, Gradom Kaštela, Općinom Nerežišća i Općinom Pučišća 20. srpnja 2015. započela je s provedbom projekta EkoBiz – poticanje eko-poduzetništva mladih iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta jest potaknuti interes mladih za bavljenje ekološkom poljoprivredom na području Splitsko-dalmatinske županije kroz edukaciju o ekološkoj poljoprivredi i poslovnu podršku sudionicima. Projekt se sastoji od tri komponente:

1. Promicanje zanimanja ekološki poljoprivrednik

S ciljem povećanja interesa mladih osoba za poduzetništvo u sektoru ekološke poljoprivrede iz projekta će se financirati 10-dnevna edukacija za 25 polaznika. Edukacija će sadržavati elemente koji se odnose na proizvodnju i preradu ekoloških proizvoda, (s posjetima lokalnim ekološkim gospodarstvima), distribuciju, certifikaciju, nadzor i poslovanje ekološkog poljoprivrednog gospodarstva.Uz edukaciju, polaznici će sudjelovati na studijskom putovanju u Emiliu Romagnu koja uključuje: IFOAM AgriBioMediterraneo radionice u Vignoli, posjet uspješnim talijanskim ekološkim gospodarstvima u okolici Vignole i Modene te posjet najvećem talijanskom sajmu ekološke hrane SANA 2015.

2. Poslovna podrška i poduzetničko mentorstvo

Svim sudionicima će biti dana mogućnost izrade poslovnih planova i prijava za Podmjere 6.1. i 6.3. Programa ruralnog razvoja RH uz podršku odabrane konzultantske tvrtke i projektnih partnera. Zbog uspješne provedbe ove aktivnosti, od kandidata koji se prijavljuju za sudjelovanje u aktivnostima EkoBiz projekta traži se da posjeduju poljoprivredne resurse

3. Rano poticanje poduzetništva – projektoplovstvo

U suradnji s projektnim partnerom udrugom Zdravi grad, odabrane predškolske i školske institucije sudjelovat će u izradi modela projektnog razmišljanja – koji će kroz male projekte na temu hrane i poljoprivrede biti implementiran u postojeće nastavne programe.Predstavljanje projekta razvijenih kroz Projektoplovstvo, održat će se u okviru dvodnevnog ekološkog sajma koji će se održati u Splitu sredinom svibnja 2016. Na sajmu će sudjelovati i postojeći ekološki poljoprivrednici s područja Splitsko – dalmatinske županije.

Poziv za sudionike je otvoren do 20. kolovoza 2015. Više na slijedećem linku:
http://www.rera.hr/Novosti/tabid/86/articleType/ArticleView/articleId/737/Otvoren-poziv-kroz-projekt-EkoBiz-postani-ekoloski-poljoprivrednik.aspx

Javna ustanova RERA SD, u partnerstvu s udrugom Zdravi grad, Gradom Split, Gradom Trilj, Gradom Kaštela, Općinom Nerežišća i Općinom Pučišća 20. srpnja 2015. započela je s provedbom projekta EkoBiz – poticanje eko-poduzetništva mladih iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta jest potaknuti interes mladih za bavljenje ekološkom poljoprivredom na području Splitsko-dalmatinske županije kroz edukaciju o ekološkoj poljoprivredi i poslovnu podršku sudionicima. Projekt se sastoji od tri komponente:

1. Promicanje zanimanja ekološki poljoprivrednik

S ciljem povećanja interesa mladih osoba za poduzetništvo u sektoru ekološke poljoprivrede iz projekta će se financirati 10-dnevna edukacija za 25 polaznika. Edukacija će sadržavati elemente koji se odnose na proizvodnju i preradu ekoloških proizvoda, (s posjetima lokalnim ekološkim gospodarstvima), distribuciju, certifikaciju, nadzor i poslovanje ekološkog poljoprivrednog gospodarstva.Uz edukaciju, polaznici će sudjelovati na studijskom putovanju u Emiliu Romagnu koja uključuje: IFOAM AgriBioMediterraneo radionice u Vignoli, posjet uspješnim talijanskim ekološkim gospodarstvima u okolici Vignole i Modene te posjet najvećem talijanskom sajmu ekološke hrane SANA 2015.

2. Poslovna podrška i poduzetničko mentorstvo

Svim sudionicima će biti dana mogućnost izrade poslovnih planova i prijava za Podmjere 6.1. i 6.3. Programa ruralnog razvoja RH uz podršku odabrane konzultantske tvrtke i projektnih partnera. Zbog uspješne provedbe ove aktivnosti, od kandidata koji se prijavljuju za sudjelovanje u aktivnostima EkoBiz projekta traži se da posjeduju poljoprivredne resurse

3. Rano poticanje poduzetništva – projektoplovstvo

U suradnji s projektnim partnerom udrugom Zdravi grad, odabrane predškolske i školske institucije sudjelovat će u izradi modela projektnog razmišljanja – koji će kroz male projekte na temu hrane i poljoprivrede biti implementiran u postojeće nastavne programe.Predstavljanje projekta razvijenih kroz Projektoplovstvo, održat će se u okviru dvodnevnog ekološkog sajma koji će se održati u Splitu sredinom svibnja 2016. Na sajmu će sudjelovati i postojeći ekološki poljoprivrednici s područja Splitsko – dalmatinske županije.

Poziv za sudionike je otvoren do 20. kolovoza 2015. Više na slijedećem linku:
http://www.rera.hr/Novosti/tabid/86/articleType/ArticleView/articleId/737/Otvoren-poziv-kroz-projekt-EkoBiz-postani-ekoloski-poljoprivrednik.aspx