home
   
 

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Za Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. nadležno je Ministarstvo poljoprivrede. Pokriva ulaganja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Mjere za turizam
• M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
• M07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
• M08 Ulaganje u razvoj šumskog područja i u poboljšanje održivosti šuma
Za Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. nadležno je Ministarstvo poljoprivrede. Pokriva ulaganja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Mjere za turizam
• M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
• M07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
• M08 Ulaganje u razvoj šumskog područja i u poboljšanje održivosti šuma