home
   
 

Programi unije

Programi za turistički sektor:

1. COSME

COSME je program Europske unije za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika.

Prioriteti za turizam:

1. Olakšavanje pristupa financiranju za MSP (Instrument kapital za rast i Instrument za garancije zajmova);
2. Olakšavanje pristupa tržištu (Enterprise Europe Network);
3. Bolji pristup instrumentima za konkurentnost i održivost poduzeća EU (Akcijski plan turizma);
4. Promicanje poduzetništva i poduzetničke kulture (Erasmus za mlade poduzetnike).

Za više informacija:

2. Easi

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije promovira visoku razinu kvalitete i održivog zapošljavanja uz garanciju dostatne i dolične socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.

Prioriteti za turizam:
1. Progress - program za zapošljavanje i društvenu solidarnost;
2. Eures - mreža za promicanje radne pokretljivosti;
3. Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo.

Turitičke aktivnosti prihvatljive za financiranje: 
Progress - potpora za ispitivanje socijalnih inovacija i inovacija na području politika tržišta
rada kao i eksperimentiranja na tržištu rada (tj. testiranje inovativnih politika na nižoj razini
te njihova šira primjena ukoliko se pokažu uvjerljivima);
Eures - mreža za radnu pokretljivost koja pruža informacije, smjernice i usluge zapošljavanja poslodavcima, tražiteljima zaposlenja i svakom građaninu koji želi iskoristiti prednosti slobodnog kretanja radnika; pokriva dio troškova MSP-a za osposobljavanje novozaposlenih, kao i dio putnih troškova kod odlaska na razgovor za posao ili za preseljenje zbog pronalaska posla;
Mikrofinanciranje - potpora uspostavljanju ili razvoju malog poduzeća te za investicije, leasing ili potreban kapital za rad;
Socijalno poduzetništvo - olakšavanje pristupa financiranju socijalnog poduzetništva.

Za više informacija:
http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/medunarodna_suradnja/program_europske_unij
e_za_zaposljavanje_i_socijalne_inovacije_easi_program_unije_za_zaposljavanje_i_socijalnu
_solidarnost_progres

3. Obzor 2020.

Program Europske unije za istraživanje i inovacije
Prioriteti:
1. Izvrsna znanost (Excellent Science)sastoji se od 4 aktivnosti koje se provode kroz:
- Europsko istraživačko vijeće (European Research Council, ERC) – jačanje istraživanja u graničnim područjima znanosti
- Buduće i nadolazeće tehnologije (Future and Emerging Technologies, FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
- Aktivnosti MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi kroz osposobljavanje istraživača, jačanje njihovih vještina te geografsku i transdisciplinarnu mobilnost
- Istraživačke infrastrukture (Research Infrastructure, RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i einfrastrukture.
2. Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership sastoji se od glavne komponente Vodstvo u razvojnim tehnologijama (LEIT,) koja podržava suradničke istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe:
- Informacijske i komunikacijske tehnologije
- Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada
- Svemir.
U sklopu ovog prioriteta dvije su aktivnosti osobito važne za inovativna mala i srednja poduzeća:
- Pristup rizičnom kapitalu
- Mala i srednja poduzeća.
3. Društveni izazovi (Societal Challanges), sastoji se od 7 društvenih prioriteta:
1. Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
2. Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
3. Sigurna, čista i učinkovita energija
4. Pametni, zeleni i integrirani promet
5. Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
6. Uključiva, inovativna i promišljena društva
7. Sigurna društva.

4. Kreativna Europa 

Program čiji je cilj pomoći kulturnim i kreativnim industrijama u transnacionalnom djelovanju, kolanju radova s područja kulture te mobilnosti djelatnika i umjetnika na području kulturne i kreativne industrije.

Prioriteti za turizam:

1. Potprogram za kulturu;
2. Potprogram za medije;
3. Međusektorski potprogram za projekte suradnje kulturnih i kreativnih industrija te audio – vizualnih industrija. 

Za više informacija:

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

5. Erasmus +

Program čiji je cilj povećati zapošljivost i vještine, kao imodernizirati obrazovanje i osposobljavanje mladih. Program povezuje šest programa iz prethodnog razdoblja (Program cjeloživotnog učenja - Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Gruntvig; Erasmus Mundus; Tempus; Alfa; Edulink i program suradnje između industrijaliziranih zemalja).

Prioriteti za turizam:

1. Programi za mobilnost studenata i profesora visokoškolskih obrazovnih ustanova;
2. Programi za mobilnost učenika i profesora srednjoškolskih strukovnih obrazovnih
ustanova;
3. Programi suradnje obrazovnih ustanova, poduzetnika, lokalne i regionalne
uprave, civilnog sektora;
4. Programi za neprofitna europska sportska događanja.

Za više informacija:

6. Life

Financijski instrument koji daje podršku projektima za zaštitu okoliša i prirode.
Prioriteti za turizam:
- Zaštita okoliša
- Efikasnost okoliša i energije;
- Bioraznolikost;
- Upravljanje okolišem i informacijama.

Za više informacija:


Programi za turistički sektor:

1. COSME

COSME je program Europske unije za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika.

Prioriteti za turizam:

1. Olakšavanje pristupa financiranju za MSP (Instrument kapital za rast i Instrument za garancije zajmova);
2. Olakšavanje pristupa tržištu (Enterprise Europe Network);
3. Bolji pristup instrumentima za konkurentnost i održivost poduzeća EU (Akcijski plan turizma);
4. Promicanje poduzetništva i poduzetničke kulture (Erasmus za mlade poduzetnike).

Za više informacija:

2. Easi

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije promovira visoku razinu kvalitete i održivog zapošljavanja uz garanciju dostatne i dolične socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.

Prioriteti za turizam:
1. Progress - program za zapošljavanje i društvenu solidarnost;
2. Eures - mreža za promicanje radne pokretljivosti;
3. Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo.

Turitičke aktivnosti prihvatljive za financiranje: 
Progress - potpora za ispitivanje socijalnih inovacija i inovacija na području politika tržišta
rada kao i eksperimentiranja na tržištu rada (tj. testiranje inovativnih politika na nižoj razini
te njihova šira primjena ukoliko se pokažu uvjerljivima);
Eures - mreža za radnu pokretljivost koja pruža informacije, smjernice i usluge zapošljavanja poslodavcima, tražiteljima zaposlenja i svakom građaninu koji želi iskoristiti prednosti slobodnog kretanja radnika; pokriva dio troškova MSP-a za osposobljavanje novozaposlenih, kao i dio putnih troškova kod odlaska na razgovor za posao ili za preseljenje zbog pronalaska posla;
Mikrofinanciranje - potpora uspostavljanju ili razvoju malog poduzeća te za investicije, leasing ili potreban kapital za rad;
Socijalno poduzetništvo - olakšavanje pristupa financiranju socijalnog poduzetništva.

Za više informacija:
http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/medunarodna_suradnja/program_europske_unij
e_za_zaposljavanje_i_socijalne_inovacije_easi_program_unije_za_zaposljavanje_i_socijalnu
_solidarnost_progres

3. Obzor 2020.

Program Europske unije za istraživanje i inovacije
Prioriteti:
1. Izvrsna znanost (Excellent Science)sastoji se od 4 aktivnosti koje se provode kroz:
- Europsko istraživačko vijeće (European Research Council, ERC) – jačanje istraživanja u graničnim područjima znanosti
- Buduće i nadolazeće tehnologije (Future and Emerging Technologies, FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
- Aktivnosti MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi kroz osposobljavanje istraživača, jačanje njihovih vještina te geografsku i transdisciplinarnu mobilnost
- Istraživačke infrastrukture (Research Infrastructure, RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i einfrastrukture.
2. Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership sastoji se od glavne komponente Vodstvo u razvojnim tehnologijama (LEIT,) koja podržava suradničke istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe:
- Informacijske i komunikacijske tehnologije
- Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada
- Svemir.
U sklopu ovog prioriteta dvije su aktivnosti osobito važne za inovativna mala i srednja poduzeća:
- Pristup rizičnom kapitalu
- Mala i srednja poduzeća.
3. Društveni izazovi (Societal Challanges), sastoji se od 7 društvenih prioriteta:
1. Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
2. Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
3. Sigurna, čista i učinkovita energija
4. Pametni, zeleni i integrirani promet
5. Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
6. Uključiva, inovativna i promišljena društva
7. Sigurna društva.

4. Kreativna Europa 

Program čiji je cilj pomoći kulturnim i kreativnim industrijama u transnacionalnom djelovanju, kolanju radova s područja kulture te mobilnosti djelatnika i umjetnika na području kulturne i kreativne industrije.

Prioriteti za turizam:

1. Potprogram za kulturu;
2. Potprogram za medije;
3. Međusektorski potprogram za projekte suradnje kulturnih i kreativnih industrija te audio – vizualnih industrija. 

Za više informacija:

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

5. Erasmus +

Program čiji je cilj povećati zapošljivost i vještine, kao imodernizirati obrazovanje i osposobljavanje mladih. Program povezuje šest programa iz prethodnog razdoblja (Program cjeloživotnog učenja - Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Gruntvig; Erasmus Mundus; Tempus; Alfa; Edulink i program suradnje između industrijaliziranih zemalja).

Prioriteti za turizam:

1. Programi za mobilnost studenata i profesora visokoškolskih obrazovnih ustanova;
2. Programi za mobilnost učenika i profesora srednjoškolskih strukovnih obrazovnih
ustanova;
3. Programi suradnje obrazovnih ustanova, poduzetnika, lokalne i regionalne
uprave, civilnog sektora;
4. Programi za neprofitna europska sportska događanja.

Za više informacija:

6. Life

Financijski instrument koji daje podršku projektima za zaštitu okoliša i prirode.
Prioriteti za turizam:
- Zaštita okoliša
- Efikasnost okoliša i energije;
- Bioraznolikost;
- Upravljanje okolišem i informacijama.

Za više informacija: