home
   
 

Operativni programi Učinkoviti ljudski potencijali

Upravljačko tijelo za ovaj program Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Ovaj program pokriva ulaganja Europskog socijalnog fonda (prvenstveno tematskih ciljeva 8-11) te njegova alokacija iznosi 1,6 milijardi EUR. U okviru ovog programa Ministarstvo turizma je posredničko tijelo 1. razine. u dva prioriteta, investicijski prioriteti Socijalno uključivanje i Obrazovanje i cjeloživotno učenje.
Prioriteti za turizam u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
2. Socijalno uključenost
3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
4. Dobro upravljanje
Ministarstvo turizma imenovano je Posredničkim tijelom razine 1 za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u prioritetnim osima „Socijalno uključivanje“ i „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, a u okviru svoje uloge planira i pokreće pozive za dostavu projektnih prijedloga, priprema pozive, sudjeluje u procjeni projekata, provodi mjere savjetovanja korisnika i dr. Osim funkcije Posredničkog tijela razine 1, Ministarstvo turizma sudjeluje i kao sektorski nadležno tijelo u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te usko surađuje s ostalim ministarstvima koja imaju ulogu Posredničkog tijela razine 1 za pojedine operacije.

U tematskom cilju 9. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. posvećen je socijalnom uključivanju, što Sektor turizma i ugostiteljstva pruža kvalitetnu mogućnost socijalnog uključivanja ranjivih skupina kroz povećanje njihove zapošljivosti putem prilagođenih obrazovnih programa i povećanje prilika za njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje, posebice kroz koncept socijalnog poduzetništva, na što je usmjeren Nacionalni program razvoja socijalnog turizma.

Očekivani učinci provedbe projekata u okviru specifičnog cilja „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“ jesu: povećanje zapošljivosti društveno ugroženih skupina na području socijalnog turizma, razvoj kompetencija i znanja društveno ugroženih skupina za pružanje usluga s područja socijalnog turizma, povećanje kompetencija i mekih vještina društveno ugroženih skupina (komunikacijske vještine, gostoprimstvo, smještaj, hrana i ugostiteljstvo, marketing i promocija, zakoni i propisi, zdravlje i sigurnost i sl.), podizanje razine vještina i pedagoških znanja predavača i mentora koje su potrebne za učinkovito provođenje obrazovnih programa, povećanje interesa poslodavaca u turizmu za zapošljavanje društveno ugroženih skupina, povećanje mogućnosti samozaposlenja društveno ugroženih skupina i veća integracija ciljnih skupina s područja socijalnog turizma u ukupni društveni život.

Ministarstvo turizma stavilo je naglasak na strukovno obrazovanje, jer je većina poslova u turizmu i ugostiteljstvu klasificirana na nižoj razini kompleksnosti te, u skladu s tim, većinu radne snage čine upravo djelatnici sa strukovnim kvalifikacijama. Stoga je osmislio model koji će omogućiti integrirani pristup unapređenju kvalitete strukovnog obrazovanja za turističko-ugostiteljska zanimanja, kako bi se zadovoljila potreba za razvojem profesionalnih kadrova s praktičnim znanjima, vještinama i kompetencijama, s naglaskom na razvoj regionalnih centra kompetentnosti. Modelom će se direktno utjecati na povećanje konkurentnosti ljudskih resursa u turizmu, tako što će putem centara kompetentnosti osigurati visokokvalitetno obrazovanje temeljeno na praktičnim znanjima i vještinama te na međunarodnom standardu kvalitete obrazovanja za turističko-ugostiteljska zanimanja.

Aktivnosti uspostave regionalnih centara kompetentnosti uklopljene su u Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a financirat će se iz Europskog socijalnog fonda. Ministarstvo turizma će u njihovo provođenje biti uključeno kao Posredničko tijelo razine 1.
Upravljačko tijelo za ovaj program Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Ovaj program pokriva ulaganja Europskog socijalnog fonda (prvenstveno tematskih ciljeva 8-11) te njegova alokacija iznosi 1,6 milijardi EUR. U okviru ovog programa Ministarstvo turizma je posredničko tijelo 1. razine. u dva prioriteta, investicijski prioriteti Socijalno uključivanje i Obrazovanje i cjeloživotno učenje.
Prioriteti za turizam u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
2. Socijalno uključenost
3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
4. Dobro upravljanje
Ministarstvo turizma imenovano je Posredničkim tijelom razine 1 za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u prioritetnim osima „Socijalno uključivanje“ i „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, a u okviru svoje uloge planira i pokreće pozive za dostavu projektnih prijedloga, priprema pozive, sudjeluje u procjeni projekata, provodi mjere savjetovanja korisnika i dr. Osim funkcije Posredničkog tijela razine 1, Ministarstvo turizma sudjeluje i kao sektorski nadležno tijelo u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te usko surađuje s ostalim ministarstvima koja imaju ulogu Posredničkog tijela razine 1 za pojedine operacije.

U tematskom cilju 9. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. posvećen je socijalnom uključivanju, što Sektor turizma i ugostiteljstva pruža kvalitetnu mogućnost socijalnog uključivanja ranjivih skupina kroz povećanje njihove zapošljivosti putem prilagođenih obrazovnih programa i povećanje prilika za njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje, posebice kroz koncept socijalnog poduzetništva, na što je usmjeren Nacionalni program razvoja socijalnog turizma.

Očekivani učinci provedbe projekata u okviru specifičnog cilja „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“ jesu: povećanje zapošljivosti društveno ugroženih skupina na području socijalnog turizma, razvoj kompetencija i znanja društveno ugroženih skupina za pružanje usluga s područja socijalnog turizma, povećanje kompetencija i mekih vještina društveno ugroženih skupina (komunikacijske vještine, gostoprimstvo, smještaj, hrana i ugostiteljstvo, marketing i promocija, zakoni i propisi, zdravlje i sigurnost i sl.), podizanje razine vještina i pedagoških znanja predavača i mentora koje su potrebne za učinkovito provođenje obrazovnih programa, povećanje interesa poslodavaca u turizmu za zapošljavanje društveno ugroženih skupina, povećanje mogućnosti samozaposlenja društveno ugroženih skupina i veća integracija ciljnih skupina s područja socijalnog turizma u ukupni društveni život.

Ministarstvo turizma stavilo je naglasak na strukovno obrazovanje, jer je većina poslova u turizmu i ugostiteljstvu klasificirana na nižoj razini kompleksnosti te, u skladu s tim, većinu radne snage čine upravo djelatnici sa strukovnim kvalifikacijama. Stoga je osmislio model koji će omogućiti integrirani pristup unapređenju kvalitete strukovnog obrazovanja za turističko-ugostiteljska zanimanja, kako bi se zadovoljila potreba za razvojem profesionalnih kadrova s praktičnim znanjima, vještinama i kompetencijama, s naglaskom na razvoj regionalnih centra kompetentnosti. Modelom će se direktno utjecati na povećanje konkurentnosti ljudskih resursa u turizmu, tako što će putem centara kompetentnosti osigurati visokokvalitetno obrazovanje temeljeno na praktičnim znanjima i vještinama te na međunarodnom standardu kvalitete obrazovanja za turističko-ugostiteljska zanimanja.

Aktivnosti uspostave regionalnih centara kompetentnosti uklopljene su u Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, a financirat će se iz Europskog socijalnog fonda. Ministarstvo turizma će u njihovo provođenje biti uključeno kao Posredničko tijelo razine 1.