home
   
 

Operativni programi Konkretnost i kohezija 2014.-2020.

Upravljačko tijelo za ovaj program je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Taj program pokriva ulaganja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (prvenstveno tematskih ciljeva 1-7) te njegova alokacija iznosi 6,8 milijarde EUR.
Prioriteti za turizam u okviru Operativnog programa Konkretnost i kohezija 2014.-2020.
1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
2. Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
3. Poslovna konkurentnost
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i održivost resursa
7. Povezanost i mobilnost
8. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Upravljačko tijelo za ovaj program je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Taj program pokriva ulaganja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (prvenstveno tematskih ciljeva 1-7) te njegova alokacija iznosi 6,8 milijarde EUR.
Prioriteti za turizam u okviru Operativnog programa Konkretnost i kohezija 2014.-2020.
1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
2. Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
3. Poslovna konkurentnost
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i održivost resursa
7. Povezanost i mobilnost
8. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje