home
   
 

Europska teritorijalna suradnja

Europska teritorijalna suradnja, odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije.

Iznos dodijeljen Europskoj teritorijalnoj suradnji za proračunsko razdoblje 2014. - 2020. iznosi 8 milijardi i 948 milijuna EUR.

1. Prekogranična suradnja: cilj ovih programa je zbližiti regije ili lokalne vlasti koje dijele granicu (kopnenu ili morsku) radi razvoja pograničnih područja, iskorištavanja njihova potencijala za rast, te hvatanja u koštac s prepoznatim zajedničkim izazovima;
2. transnacionalna suradnja: ovi programi obuhvaćaju veća transnacionalna područja, a cilj im je poboljšati suradnju na temelju djelovanja kojim se promiče integrirani teritorijalni razvoj između nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela na velikim europskim geografskim područjima. Uključivat će i morsku prekograničnu suradnju kada ona nije obuhvaćena prekograničnim programima suradnje;
3. međuregionalna suradnja: cilj ovih programa je povećati djelotvornost kohezijske politike na temelju djelovanja kojim se promiče razmjena iskustava među regijama u pitanjima kao što su osmišljavanje i provedba programa, održivi urbani razvoj, te analiza razvojnih trendova na području Unije.
Europska teritorijalna suradnja, odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije.

Iznos dodijeljen Europskoj teritorijalnoj suradnji za proračunsko razdoblje 2014. - 2020. iznosi 8 milijardi i 948 milijuna EUR.

1. Prekogranična suradnja: cilj ovih programa je zbližiti regije ili lokalne vlasti koje dijele granicu (kopnenu ili morsku) radi razvoja pograničnih područja, iskorištavanja njihova potencijala za rast, te hvatanja u koštac s prepoznatim zajedničkim izazovima;
2. transnacionalna suradnja: ovi programi obuhvaćaju veća transnacionalna područja, a cilj im je poboljšati suradnju na temelju djelovanja kojim se promiče integrirani teritorijalni razvoj između nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela na velikim europskim geografskim područjima. Uključivat će i morsku prekograničnu suradnju kada ona nije obuhvaćena prekograničnim programima suradnje;
3. međuregionalna suradnja: cilj ovih programa je povećati djelotvornost kohezijske politike na temelju djelovanja kojim se promiče razmjena iskustava među regijama u pitanjima kao što su osmišljavanje i provedba programa, održivi urbani razvoj, te analiza razvojnih trendova na području Unije.