home
   
 

EU PROGRAMI I INFO O EU

Europska unija utječe na naše živote na mnogo vidljivih i nevidljivih načina. Koristeći samo 1% ukupnog bogatstva Unije na godinu, proračun Europske unije putem fondova osigurava sredstva za izgradnju cesta, željeznica, mostova, zračnih luka, plovnih putova, dalekovoda, plinovoda i naftovoda; promiče razvoj informatičkog društva te kulturnu i jezičnu raznolikost; pomaže izobrazbu nezaposlenih i financira stvaranje novih radnih mjesta; bori se protiv svih oblika diskriminacije; potiče razvoj ruralnih područja i revitalizaciju ruralnih gospodarstava; financira istraživanja u zdravstvene i ekološke svrhe; potiče istraživanje i razvoj novih izvora energije; potiče razmjenu znanja raznim programima za studente i mlade; financira urbanu obnovu; pomaže osnivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Odluke o financiranju i potpori različitim projektima usmjerene su na odgovaranje izazovima modernog svijeta u interesu boljeg života svih građana.

EU pruža specifičnu financijsku pomoć državama pristupnicama, državama kandidatkinjama i potencijalnim članicama, kako bi pomogla njihova nastojanja u jačanju političkih, gospodarskih i institucionalnih reformi.  EU podrška strategijama i programima nacionalnog razvoja provodi se kroz sljedeće financijske instrumente:

  • Instrumenti namijenjeni državama članicama poput Strukturnih fondova EU, Kohezijskog fonda i fondova EU u području ruralnog razvoja i ribarstva

  • Pretpristupni instrumenti namijenjeni državama koje se pripremaju za priključenje Europskoj Uniji, primjerice PHARE, ISPA, SAPARD, koji su nakon 2007. godine zamijenjeni Instrumentom za pretpristupnu pomoć  IPA

  • Financijski instrumenti namijenjeni trećim državama, primjerice OBNOVA I CARDS.

Program IPA predstavlja pripremu Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji i korištenje Strukturnih fondova.  Uz pretpristupni program IPA Hrvatskoj su otvoreni i Programi zajednice koji promoviraju suradnju na područjima različitih politika Europske unije (istraživanje, konkurentnost i inovacije, mediji, obrazovanje, zdravstvo, mladi, kultura, itd.).

Europska unija utječe na naše živote na mnogo vidljivih i nevidljivih načina. Koristeći samo 1% ukupnog bogatstva Unije na godinu, proračun Europske unije putem fondova osigurava sredstva za izgradnju cesta, željeznica, mostova, zračnih luka, plovnih putova, dalekovoda, plinovoda i naftovoda; promiče razvoj informatičkog društva te kulturnu i jezičnu raznolikost; pomaže izobrazbu nezaposlenih i financira stvaranje novih radnih mjesta; bori se protiv svih oblika diskriminacije; potiče razvoj ruralnih područja i revitalizaciju ruralnih gospodarstava; financira istraživanja u zdravstvene i ekološke svrhe; potiče istraživanje i razvoj novih izvora energije; potiče razmjenu znanja raznim programima za studente i mlade; financira urbanu obnovu; pomaže osnivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Odluke o financiranju i potpori različitim projektima usmjerene su na odgovaranje izazovima modernog svijeta u interesu boljeg života svih građana.

EU pruža specifičnu financijsku pomoć državama pristupnicama, državama kandidatkinjama i potencijalnim članicama, kako bi pomogla njihova nastojanja u jačanju političkih, gospodarskih i institucionalnih reformi.  EU podrška strategijama i programima nacionalnog razvoja provodi se kroz sljedeće financijske instrumente:

  • Instrumenti namijenjeni državama članicama poput Strukturnih fondova EU, Kohezijskog fonda i fondova EU u području ruralnog razvoja i ribarstva

  • Pretpristupni instrumenti namijenjeni državama koje se pripremaju za priključenje Europskoj Uniji, primjerice PHARE, ISPA, SAPARD, koji su nakon 2007. godine zamijenjeni Instrumentom za pretpristupnu pomoć  IPA

  • Financijski instrumenti namijenjeni trećim državama, primjerice OBNOVA I CARDS.

Program IPA predstavlja pripremu Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji i korištenje Strukturnih fondova.  Uz pretpristupni program IPA Hrvatskoj su otvoreni i Programi zajednice koji promoviraju suradnju na područjima različitih politika Europske unije (istraživanje, konkurentnost i inovacije, mediji, obrazovanje, zdravstvo, mladi, kultura, itd.).