home
   
 

Programi Zajednice

Pojam "Program Zajednice" odnosi se na integriran niz aktivnosti koje usvaja Europska Unija kako bi promicala suradnju među državama članicama u različitim područjima povezanima s politikama Zajednice, u razdoblju od nekoliko godina. 

U načelu, programi su namijenjeni isključivo državama članicama, ali s obzirom na to da obuhvaćaju većinu politika EU i omogućuju pripremu za pristupanje, u njima mogu sudjelovati i zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj Uniji. 

Budući da programi Zajednice prate sektorske politike EU, za svaki program imenuje se resorno ministarstvo pod čiju nadležnost spada određena sektorska grana. Svako od tijela državne uprave nadležno za koordinaciju pojedinog programa dužno je sa službama Europske komisije obaviti pregovore tekstu Memoranduma o suglasnosti te slijedom njegova potpisivanja obavijestiti potencijalne korisnike programa o mogućnostima koje on nudi i postupku prijave projekata. 

Programi Zajednice smatraju se jednim od instrumenata pretpristupne strategije i načinom upoznavanja država kandidatkinja s metodama rada Unije. Preko njih trebala bi se potaknuti suradnja gospodarstvenika iz malih i srednjih poduzeća, državnih institucija i organizacija civilnog društva, a specifičnost je što se (su)financiranje projekata uvjetuje suradnjom putem konzorcija ili mreže sudionika. 

Programe administrira Europske komisija, koja i raspisuje natječaje za poziv za dostavu projekata, dok su nadležna ministarstva zadužena za njihovu koordinaciju. Pojedinačni Memorandum za svaki program definirati će detalje svakog programa, administrativne i financijske uvjete, za primjenu kojih će biti potrebno osigurati financijska sredstva u državnom proračunu RH. O kvaliteti podnesenih projekata ovisi koliko će se uspješno povući uložena sredstva, te da li će ona biti manja, jednaka ili veća od uplaćene članarine. 

 

Popis programa u kojima mogu sudjelovati korisnici iz Republike Hrvatske:

 FP7 (Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj)  

CIP (Okvirni program za konkurentnost i inovacije) 

Kultura 2007

PROGRESS

Europa za građane

MEDIA 2007

Financijski instrument civilne zaštite 

Mehanizam zajednice za civilnu zaštitu 

Drugi program aktivnosti zajednice u području zdravstva 2008 – 2013

MARCO POLO II

 

Pojam "Program Zajednice" odnosi se na integriran niz aktivnosti koje usvaja Europska Unija kako bi promicala suradnju među državama članicama u različitim područjima povezanima s politikama Zajednice, u razdoblju od nekoliko godina. 

U načelu, programi su namijenjeni isključivo državama članicama, ali s obzirom na to da obuhvaćaju većinu politika EU i omogućuju pripremu za pristupanje, u njima mogu sudjelovati i zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj Uniji. 

Budući da programi Zajednice prate sektorske politike EU, za svaki program imenuje se resorno ministarstvo pod čiju nadležnost spada određena sektorska grana. Svako od tijela državne uprave nadležno za koordinaciju pojedinog programa dužno je sa službama Europske komisije obaviti pregovore tekstu Memoranduma o suglasnosti te slijedom njegova potpisivanja obavijestiti potencijalne korisnike programa o mogućnostima koje on nudi i postupku prijave projekata. 

Programi Zajednice smatraju se jednim od instrumenata pretpristupne strategije i načinom upoznavanja država kandidatkinja s metodama rada Unije. Preko njih trebala bi se potaknuti suradnja gospodarstvenika iz malih i srednjih poduzeća, državnih institucija i organizacija civilnog društva, a specifičnost je što se (su)financiranje projekata uvjetuje suradnjom putem konzorcija ili mreže sudionika. 

Programe administrira Europske komisija, koja i raspisuje natječaje za poziv za dostavu projekata, dok su nadležna ministarstva zadužena za njihovu koordinaciju. Pojedinačni Memorandum za svaki program definirati će detalje svakog programa, administrativne i financijske uvjete, za primjenu kojih će biti potrebno osigurati financijska sredstva u državnom proračunu RH. O kvaliteti podnesenih projekata ovisi koliko će se uspješno povući uložena sredstva, te da li će ona biti manja, jednaka ili veća od uplaćene članarine. 

 

Popis programa u kojima mogu sudjelovati korisnici iz Republike Hrvatske:

 FP7 (Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj)  

CIP (Okvirni program za konkurentnost i inovacije) 

Kultura 2007

PROGRESS

Europa za građane

MEDIA 2007

Financijski instrument civilne zaštite 

Mehanizam zajednice za civilnu zaštitu 

Drugi program aktivnosti zajednice u području zdravstva 2008 – 2013

MARCO POLO II