home
   
 

PROGRESS

PROGRESS je program Zajednice na području zapošljavanja, socijalne uključenosti te zaštite, uvjeta rada, ravnopravnosti spolova i borbe protiv diskriminacije za razdoblje 2007.-2013. Vrijednost mu je 743,25 milijuna eura. 

Progress se dijeli na pet komponenti: 

  • Zapošljavanje podupire provedbu Europske strategije zapošljavanja 

  • Socijalna zaštita i uključivanje podupire provedbu Otvorene metode koordinacije u polju socijalne zaštite i uključenosti u društvo. 

  • Radni uvjeti podržava poboljšanje radne okoline i radnih uvjeta, što uključuje zdravlje i sigurnost na poslu.  

  • Raznolikost i borba protiv diskriminacije financira aktivnosti vezane uz učinkovitu implementaciju principa nediskriminacije i promoviranja europske politike poštovanja raznolikosti. 

  • Ravnopravnost spolova podržava učinkovitu provedbu ravnopravnosti i jednakosti spolova, te uključivanje tog načela u ostale sektorske politike EU-a.  

U programu PROGRESS mogu sudjelovati  tijela regionalne i lokalne uprave, agencije i zavodi za zapošljavanje, državni statistički uredi, stručnjaci i savjetnici za procjenu , mediji , nevladine udruge, najviše udruge članice europskih mreža udruga i socijalni partneri.  

Institucija odgovorna za cjelokupnu provedbu programa je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

 

 

 

PROGRESS je program Zajednice na području zapošljavanja, socijalne uključenosti te zaštite, uvjeta rada, ravnopravnosti spolova i borbe protiv diskriminacije za razdoblje 2007.-2013. Vrijednost mu je 743,25 milijuna eura. 

Progress se dijeli na pet komponenti: 

  • Zapošljavanje podupire provedbu Europske strategije zapošljavanja 

  • Socijalna zaštita i uključivanje podupire provedbu Otvorene metode koordinacije u polju socijalne zaštite i uključenosti u društvo. 

  • Radni uvjeti podržava poboljšanje radne okoline i radnih uvjeta, što uključuje zdravlje i sigurnost na poslu.  

  • Raznolikost i borba protiv diskriminacije financira aktivnosti vezane uz učinkovitu implementaciju principa nediskriminacije i promoviranja europske politike poštovanja raznolikosti. 

  • Ravnopravnost spolova podržava učinkovitu provedbu ravnopravnosti i jednakosti spolova, te uključivanje tog načela u ostale sektorske politike EU-a.  

U programu PROGRESS mogu sudjelovati  tijela regionalne i lokalne uprave, agencije i zavodi za zapošljavanje, državni statistički uredi, stručnjaci i savjetnici za procjenu , mediji , nevladine udruge, najviše udruge članice europskih mreža udruga i socijalni partneri.  

Institucija odgovorna za cjelokupnu provedbu programa je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva