home
   
 

Kultura 2007

Program Kultura 2007 nudi sredstva za financiranje projekata kulturne suradnje u svim vrstama umjetničkog i kulturnog rada: scenskim umjetnostima, vizualnim umjetnostima, književnosti, kulturnoj baštini, povijesti kulture itd. 
  
U svrhu ostvarivanja tih triju ciljeva, program podupire tri skupine programskih aktivnosti:

  •  Akcije u kulturi putem koje se omogućuje kulturnim organizacijama raznih zemalja zemalja suradnju u kulturnim i umjetničkim projektima

  • Europska tijela u kulturi predstavlja davanje potpora ustanovama kulture koje rade u europskim razmjerima

  • Analiza i diseminacija doprinosi širenju informacija koje na razne načine pridonose stupnju svjesnosti o programu Kultura

Iz programa Kultura financiraju se projekti kulturnih ustanova i drugih sudionika kulturnog života, poput kulturnih centara, knjižnica, kazališta, glazbenih škola, glazbenih udruga, muzeja, galerija, udruga književnika, festivala, izdavača, odjela za kulturu u tijelima regionalne i lokalne uprave te pojedinaca koji djeluju u sektoru kulture. 

Kontaktna točka u Republici Hrvatskoj poseban je odjel pri Upravi za međunarodnu suradnju Ministarstva kulture.

Program Kultura 2007 nudi sredstva za financiranje projekata kulturne suradnje u svim vrstama umjetničkog i kulturnog rada: scenskim umjetnostima, vizualnim umjetnostima, književnosti, kulturnoj baštini, povijesti kulture itd. 
  
U svrhu ostvarivanja tih triju ciljeva, program podupire tri skupine programskih aktivnosti:

  •  Akcije u kulturi putem koje se omogućuje kulturnim organizacijama raznih zemalja zemalja suradnju u kulturnim i umjetničkim projektima

  • Europska tijela u kulturi predstavlja davanje potpora ustanovama kulture koje rade u europskim razmjerima

  • Analiza i diseminacija doprinosi širenju informacija koje na razne načine pridonose stupnju svjesnosti o programu Kultura

Iz programa Kultura financiraju se projekti kulturnih ustanova i drugih sudionika kulturnog života, poput kulturnih centara, knjižnica, kazališta, glazbenih škola, glazbenih udruga, muzeja, galerija, udruga književnika, festivala, izdavača, odjela za kulturu u tijelima regionalne i lokalne uprave te pojedinaca koji djeluju u sektoru kulture. 

Kontaktna točka u Republici Hrvatskoj poseban je odjel pri Upravi za međunarodnu suradnju Ministarstva kulture.