home
   
 

CIP (Okvirni program za konkurentnost i inovacije)

Cilj Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije jest poticanje konkurentnosti europskog poduzetništva. Budući da je program najviše usmjeren na malo i srednje poduzetništvo, podupiru se inovacijske aktivnosti (uključujući eko inovacije), omogućava se bolja dostupnost izvorima financiranja te se pruža usluga potpore tvrtkama. Program također potiče šire usvajanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija te na taj način podupire razvoj informacijskog društva. Uz to promiče i šire korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost.  

Program za inovacije i konkurentnost Europske unije (CIP) za razdoblje 2007.-2013. godine na raspolaganju ima proračun od 3,6 milijardi eura. 

U Okvirnom programu za konkurentnost i inovaciju mogu sudjelovati institucije u zemljama korisnicama programa, npr. istraživački centri, javne institucije, mala i srednja poduzeća, agencije, gospodarske komore.   

Institucija odgovorna za cjelokupnu provedbu programa je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.  

 

Cilj Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije jest poticanje konkurentnosti europskog poduzetništva. Budući da je program najviše usmjeren na malo i srednje poduzetništvo, podupiru se inovacijske aktivnosti (uključujući eko inovacije), omogućava se bolja dostupnost izvorima financiranja te se pruža usluga potpore tvrtkama. Program također potiče šire usvajanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija te na taj način podupire razvoj informacijskog društva. Uz to promiče i šire korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost.  

Program za inovacije i konkurentnost Europske unije (CIP) za razdoblje 2007.-2013. godine na raspolaganju ima proračun od 3,6 milijardi eura. 

U Okvirnom programu za konkurentnost i inovaciju mogu sudjelovati institucije u zemljama korisnicama programa, npr. istraživački centri, javne institucije, mala i srednja poduzeća, agencije, gospodarske komore.   

Institucija odgovorna za cjelokupnu provedbu programa je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.