home
   
 

IPA

IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) je novi instrument pretpristupne pomoći za financijsko razdoblje 2007.-2013. godine, koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA I SAPARD.  Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća EU br. 1085/2006, a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje za sve države korisnice iznosi  11,468 milijardi eura.

Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

Program IPA provodi se u RH po decentraliziranom sustavu provedbe programa pomoći EU u kojemu su odgovornosti za upravljanje EU sredstvima prenesene na državne institucije. Republika Hrvatska korisnica je IPA programa od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU.

Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH, osobito poslove pripreme i nadzora nad provedbom programa IPA, zadužen je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF), a koordinacija financijskog upravljanja u nadležnosti je Ministarstvo financija. U obavljanju svojih zadaća, Ured i Ministarstvo surađuju s drugim tijelima državne uprave koja su nadležna za pojedina sektorska područja i obavljaju zadaću operativnih struktura, sukladno pravilima programa IPA.

Dokumente Operativnih programa možete naći na web stranicama Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.

IPA program podijeljen je na pet komponenti:

1. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
2. Prekogranična suradnja
3. Regionalni razvoj
4. Razvoj ljudskih potencijala
5. Ruralni razvoj

Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija je komponenta koja pomaže državi korisnici u izgradnji administrativnih i pravosudnih kapaciteta i ispunjenju kriterija za članstvo u EU. Pokriva sve aktivnosti izgradnje institucija i investicija povezane s usvajanjem i provedbom pravne stečevine EU.  Projekti iz ove komponente namijenjeni su hrvatskim državnim tijelima. Prioritetni projekti određuju se svake godine u okviru Godišnjeg akcijskog plana, a formalno se usvajaju u okviru Financijskog sporazuma koji potpisuje Europska komisija i Vlada RH. Natječaje u sklopu komponente I IPA programa raspisuje i objavljuje Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Prekogranična suradnja pruža potporu programima koji se odnose na prekograničnu suradnju graničnih regija Hrvatske i susjednih zemalja članica EU te zemalja potencijalnih kandidata za ulazak u EU. Prekogranična suradnja za Republiku Hrvatsku predstavlja važan doprinos aktivnostima regionalnog razvoja. Projektima se dodjeljuju bespovratna sredstva putem natječaja koje raspisuju Upravljačka tijela programa. Natječaji će biti objavljeni na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva  te na službenim internetskim stranicama pojedinog programa.

Regionalni razvoj predstavlja pripremu Hrvatske za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj, jednog od strukturnih fondova koji će Hrvatskoj biti dostupni po nakon ulaska u punopravno članstvo EU. Korištenje sredstava unutar ove komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima za sektore prometa, okoliša i regionalne konkurentnosti.  Provedba projekata u sklopu ovih operativnih programa trajati će do 2012. godine.

Razvoj ljudskih potencijala je komponenta kroz koju je postavljen programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti. U cilju stvaranja novih i kvalitetnijih radnih mjesta, program se bavi ograničenim brojem prioriteta od ključne važnosti za socijalnu i ekonomsku koheziju. Upravljanje i provedba Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa u nadležnosti su Operativne strukture koju vodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva .

Ruralni razvoj  je komponenta koja pruža potporu Hrvatskoj u razvijanju politike ruralnog razvoja i pripremi za provedbu i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.  Nastavlja se na dosadašnji program SAPARD, a glavni naglasak je na proizvodnji hrane i ruralnom razvoju. Tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu ove komponente je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja .

Komponente programa IPA provode se putem različitih projekata. U skladu s prioritetima i mjerama Operativnih programa, neki od njih se planiraju na način da budu provedeni putem poziva za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava, a kod drugih se predviđa da slijede postupak nabave.
 

Financijska vrijednost IPA programa

Europska komisija namijenila je za provedbu IPA programa u periodu do 2012. godine ukupno 8,353 milijardi eura.  Za Republiku Hrvatsku u navedenom vremenskom razdoblju osiguran je iznos od 910,2 milijuna eura. 
 

Tablica: Sredstva namijenjena RH prema komponentama IPA programa za razdoblje od 2007. do 2012. godine u milijunima eura
Komponente IPA programa 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija 49.6 45.4 45.6 39.5  39.9  40.9 
2. Prekogranična suradnja 9.7 14.7 15.9  16.2  16.5  16.9 
3. Regionalni razvoj 45.0 47.6 49.7  56.8  58.2  59.3 
4. Razvoj ljudskih potencijala 11.4 12.7  14.2  15.7  16.0  16.0 
5. Ruralni razvoj  25.5  25.6  25.8  26.0  26.5  27.3 
UKUPNO 141.2 146.0 151.2 154.2  157.1  160.4 

 

IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) je novi instrument pretpristupne pomoći za financijsko razdoblje 2007.-2013. godine, koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA I SAPARD.  Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća EU br. 1085/2006, a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje za sve države korisnice iznosi  11,468 milijardi eura.

Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

Program IPA provodi se u RH po decentraliziranom sustavu provedbe programa pomoći EU u kojemu su odgovornosti za upravljanje EU sredstvima prenesene na državne institucije. Republika Hrvatska korisnica je IPA programa od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU.

Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH, osobito poslove pripreme i nadzora nad provedbom programa IPA, zadužen je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF), a koordinacija financijskog upravljanja u nadležnosti je Ministarstvo financija. U obavljanju svojih zadaća, Ured i Ministarstvo surađuju s drugim tijelima državne uprave koja su nadležna za pojedina sektorska područja i obavljaju zadaću operativnih struktura, sukladno pravilima programa IPA.

Dokumente Operativnih programa možete naći na web stranicama Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.

IPA program podijeljen je na pet komponenti:

1. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
2. Prekogranična suradnja
3. Regionalni razvoj
4. Razvoj ljudskih potencijala
5. Ruralni razvoj

Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija je komponenta koja pomaže državi korisnici u izgradnji administrativnih i pravosudnih kapaciteta i ispunjenju kriterija za članstvo u EU. Pokriva sve aktivnosti izgradnje institucija i investicija povezane s usvajanjem i provedbom pravne stečevine EU.  Projekti iz ove komponente namijenjeni su hrvatskim državnim tijelima. Prioritetni projekti određuju se svake godine u okviru Godišnjeg akcijskog plana, a formalno se usvajaju u okviru Financijskog sporazuma koji potpisuje Europska komisija i Vlada RH. Natječaje u sklopu komponente I IPA programa raspisuje i objavljuje Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Prekogranična suradnja pruža potporu programima koji se odnose na prekograničnu suradnju graničnih regija Hrvatske i susjednih zemalja članica EU te zemalja potencijalnih kandidata za ulazak u EU. Prekogranična suradnja za Republiku Hrvatsku predstavlja važan doprinos aktivnostima regionalnog razvoja. Projektima se dodjeljuju bespovratna sredstva putem natječaja koje raspisuju Upravljačka tijela programa. Natječaji će biti objavljeni na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva  te na službenim internetskim stranicama pojedinog programa.

Regionalni razvoj predstavlja pripremu Hrvatske za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj, jednog od strukturnih fondova koji će Hrvatskoj biti dostupni po nakon ulaska u punopravno članstvo EU. Korištenje sredstava unutar ove komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima za sektore prometa, okoliša i regionalne konkurentnosti.  Provedba projekata u sklopu ovih operativnih programa trajati će do 2012. godine.

Razvoj ljudskih potencijala je komponenta kroz koju je postavljen programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti. U cilju stvaranja novih i kvalitetnijih radnih mjesta, program se bavi ograničenim brojem prioriteta od ključne važnosti za socijalnu i ekonomsku koheziju. Upravljanje i provedba Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa u nadležnosti su Operativne strukture koju vodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva .

Ruralni razvoj  je komponenta koja pruža potporu Hrvatskoj u razvijanju politike ruralnog razvoja i pripremi za provedbu i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.  Nastavlja se na dosadašnji program SAPARD, a glavni naglasak je na proizvodnji hrane i ruralnom razvoju. Tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu ove komponente je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja .

Komponente programa IPA provode se putem različitih projekata. U skladu s prioritetima i mjerama Operativnih programa, neki od njih se planiraju na način da budu provedeni putem poziva za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava, a kod drugih se predviđa da slijede postupak nabave.
 

Financijska vrijednost IPA programa

Europska komisija namijenila je za provedbu IPA programa u periodu do 2012. godine ukupno 8,353 milijardi eura.  Za Republiku Hrvatsku u navedenom vremenskom razdoblju osiguran je iznos od 910,2 milijuna eura. 
 

Tablica: Sredstva namijenjena RH prema komponentama IPA programa za razdoblje od 2007. do 2012. godine u milijunima eura
Komponente IPA programa 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
1. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija 49.6 45.4 45.6 39.5  39.9  40.9 
2. Prekogranična suradnja 9.7 14.7 15.9  16.2  16.5  16.9 
3. Regionalni razvoj 45.0 47.6 49.7  56.8  58.2  59.3 
4. Razvoj ljudskih potencijala 11.4 12.7  14.2  15.7  16.0  16.0 
5. Ruralni razvoj  25.5  25.6  25.8  26.0  26.5  27.3 
UKUPNO 141.2 146.0 151.2 154.2  157.1  160.4