home
   
 

IPA KOMPONENTA V – RURALNI RAZVOJ

Komponenta Ruralni razvoj (IPARD) pruža potporu Hrvatskoj u razvoju politike ruralnog razvoja i pripremi za provedbu i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU. Glavni naglasak je na proizvodnji hrane i razvoju ruralnih područja. Komponenta se oslanja na prijašnji SAPARD program i ujedno je priprema za korištenje sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj nakon pristupanja Europskoj uniji.

IPARD program provoditi će se kroz tri osnovna cilja ili strateška prioriteta:

Prioritet 1. Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedba standarda Zajednice 
          1.1. Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva
          1.2. Ulaganje u preradu i trženje
Prioritet 2. Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja
          2.1. Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika 
          2.2. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja
Prioritet 3. Razvoj ruralne ekonomije
          3.1. Ulaganje u ruralnu infrastrukturu
          3.2. Diversifikacija gospodarskih aktivnosti 

Potencijalni predlagatelji projekata ovisno o prioritetu mogu biti: poljoprivredna gospodarstva, obrtnici i tvrtke u privatnom vlasništvu ili sa do 25% državnog vlasništva u rangu malih, mikro ili srednjih poduzeća, općine i gradovi do 10.000 stanovnika te fizičke i pravne osobe u rangu mikro poduzeća.

Tijelo nadležno za upravljanje i provedbu IPARD programa jest  Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Provedbena agencija zadužena za natječaje i ugovaranje je Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi – IPARD agencija, pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
 

Komponenta Ruralni razvoj (IPARD) pruža potporu Hrvatskoj u razvoju politike ruralnog razvoja i pripremi za provedbu i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU. Glavni naglasak je na proizvodnji hrane i razvoju ruralnih područja. Komponenta se oslanja na prijašnji SAPARD program i ujedno je priprema za korištenje sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj nakon pristupanja Europskoj uniji.

IPARD program provoditi će se kroz tri osnovna cilja ili strateška prioriteta:

Prioritet 1. Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedba standarda Zajednice 
          1.1. Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva
          1.2. Ulaganje u preradu i trženje
Prioritet 2. Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja
          2.1. Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika 
          2.2. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja
Prioritet 3. Razvoj ruralne ekonomije
          3.1. Ulaganje u ruralnu infrastrukturu
          3.2. Diversifikacija gospodarskih aktivnosti 

Potencijalni predlagatelji projekata ovisno o prioritetu mogu biti: poljoprivredna gospodarstva, obrtnici i tvrtke u privatnom vlasništvu ili sa do 25% državnog vlasništva u rangu malih, mikro ili srednjih poduzeća, općine i gradovi do 10.000 stanovnika te fizičke i pravne osobe u rangu mikro poduzeća.

Tijelo nadležno za upravljanje i provedbu IPARD programa jest  Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Provedbena agencija zadužena za natječaje i ugovaranje je Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi – IPARD agencija, pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.