home
   
 

IPA KOMPONENTA III – REGIONALNI RAZVOJ

Regionalni razvoj podupire infrastrukturne projekte u sektorima zaštite okoliša i prometa kao i programe poticanja konkurentnosti i ujednačenog regionalnog razvoja. Također, predstavlja pripremu za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Kroz programe u okviru III komponente IPA osigurava 75% financijskih sredstava bespovratne pomoći.

Korištenje EU financijskih sredstava unutar ove komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima:
               ■ Operativni program „Regionalna konkurentnost“
               ■ Operativni program „Zaštita okoliša“
               ■ Operativni program „Promet“

Operativni program „Regionalna konkurentnost“ namijenjen je jačanju gospodarske konkurentnosti i poticanju razvoja manje razvijenih regija. Glavna okosnica je stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima, te istraživanje i tehnološki napredak.

Operativni program za regionalnu konkurentnost sastoji se od sljedećih prioriteta i mjera:

Prioritet 1. Poboljšanje razvojnih mogućnosti područja s poteškoćama u razvoju
    Mjera 1.1. Poslovna infrastruktura
Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
    Mjera 2.1. Poboljšanje ulagačke klime 
  Mjera 2.2. Transfer tehnologije i potpora na znaju utemeljenim novoosnovanim poduzećima
Prioritet 3. Tehnička pomoć

Pod prioritetom 1. potencijalni predlagatelji projekata mogu biti jedinice regionalne i lokalne samouprave, njihova udruženja i neprofitna tijela, poduzeća u njihovom vlasništvu te turističke zajednice iz županija u kojima je preko 50% površine kategorizirano kao „područje od posebne državne skrbi“.  Pod prioritetom 2. potencijalni prijavitelji projekata mogu biti visokoškolske ustanove i javne organizacije u istraživačkom sektoru.

Operativnim programom upravlja Operativna struktura na čelu koje je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, odgovorno za provedbu Operativnog programa te za mjere koje pripadaju pod njegov djelokrug rada. Za ostale mjere nadležno je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva  odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Za provedbu projekata zadužena je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.

Operativni program „Zaštita okoliša“ namijenjen je  poboljšanju sustava vodoopskrbe, razvoju odgovarajućeg sustava za zbrinjavanje otpadnih voda u skladu s standardima EU, poboljšanju sustava gospodarenja otpadom, i dugoročno, sprečavanju zagađenja zraka. Financijska sredstva predviđena su za razvoj infrastrukture u dvama područjima: infrastruktura za upravljanje otpadom i infrastruktura vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda.

Glavni korisnici sredstava su jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave na teritoriju na kojem se izabrani projekti provode.

Operativnim programom upravljaju Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva    i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Za provedbu projekata zaduženi su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.

Operativni program „Promet“ usmjeren je na rješavanje problema u prometnom sektoru Hrvatske te na uravnoteženi razvoj mreže koja uključuje sve vrste prometa s naglaskom na željezničku mrežu i sustav unutarnje plovidbe. 

Projekti u sklopu ovog Programa odabiru se na nacionalnoj razini, a korisnici sredstava kojima će se financirati pojedine aktivnosti su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava željezničkog prometa i HŽ Infrastruktura, Agencija za plovne putove unutrašnjih voda i lučke kapetanije za sektor unutarnje plovidbe.

Operativnim programom upravlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Za provedbu projekata zadužene su Hrvatske željeznice i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.
 

Regionalni razvoj podupire infrastrukturne projekte u sektorima zaštite okoliša i prometa kao i programe poticanja konkurentnosti i ujednačenog regionalnog razvoja. Također, predstavlja pripremu za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Kroz programe u okviru III komponente IPA osigurava 75% financijskih sredstava bespovratne pomoći.

Korištenje EU financijskih sredstava unutar ove komponente temelji se na višegodišnjim programskim dokumentima:
               ■ Operativni program „Regionalna konkurentnost“
               ■ Operativni program „Zaštita okoliša“
               ■ Operativni program „Promet“

Operativni program „Regionalna konkurentnost“ namijenjen je jačanju gospodarske konkurentnosti i poticanju razvoja manje razvijenih regija. Glavna okosnica je stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima, te istraživanje i tehnološki napredak.

Operativni program za regionalnu konkurentnost sastoji se od sljedećih prioriteta i mjera:

Prioritet 1. Poboljšanje razvojnih mogućnosti područja s poteškoćama u razvoju
    Mjera 1.1. Poslovna infrastruktura
Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
    Mjera 2.1. Poboljšanje ulagačke klime 
  Mjera 2.2. Transfer tehnologije i potpora na znaju utemeljenim novoosnovanim poduzećima
Prioritet 3. Tehnička pomoć

Pod prioritetom 1. potencijalni predlagatelji projekata mogu biti jedinice regionalne i lokalne samouprave, njihova udruženja i neprofitna tijela, poduzeća u njihovom vlasništvu te turističke zajednice iz županija u kojima je preko 50% površine kategorizirano kao „područje od posebne državne skrbi“.  Pod prioritetom 2. potencijalni prijavitelji projekata mogu biti visokoškolske ustanove i javne organizacije u istraživačkom sektoru.

Operativnim programom upravlja Operativna struktura na čelu koje je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, odgovorno za provedbu Operativnog programa te za mjere koje pripadaju pod njegov djelokrug rada. Za ostale mjere nadležno je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva  odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Za provedbu projekata zadužena je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.

Operativni program „Zaštita okoliša“ namijenjen je  poboljšanju sustava vodoopskrbe, razvoju odgovarajućeg sustava za zbrinjavanje otpadnih voda u skladu s standardima EU, poboljšanju sustava gospodarenja otpadom, i dugoročno, sprečavanju zagađenja zraka. Financijska sredstva predviđena su za razvoj infrastrukture u dvama područjima: infrastruktura za upravljanje otpadom i infrastruktura vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda.

Glavni korisnici sredstava su jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave na teritoriju na kojem se izabrani projekti provode.

Operativnim programom upravljaju Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva    i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Za provedbu projekata zaduženi su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.

Operativni program „Promet“ usmjeren je na rješavanje problema u prometnom sektoru Hrvatske te na uravnoteženi razvoj mreže koja uključuje sve vrste prometa s naglaskom na željezničku mrežu i sustav unutarnje plovidbe. 

Projekti u sklopu ovog Programa odabiru se na nacionalnoj razini, a korisnici sredstava kojima će se financirati pojedine aktivnosti su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava željezničkog prometa i HŽ Infrastruktura, Agencija za plovne putove unutrašnjih voda i lučke kapetanije za sektor unutarnje plovidbe.

Operativnim programom upravlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Za provedbu projekata zadužene su Hrvatske željeznice i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.