home
   
 

IPA KOMPONENTA IV – RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Cilj Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala jest povećanje broja novih i kvalitetnijih radnih mjesta, odnosno intenzivni rad sa skupinama koje su pogođene visokom nezaposlenošću, zatim usklađivanje obrazovnih programa s potrebama na tržištu rada i promicanje načela cjeloživotnog učenja, kao i provedba posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada.

Potencijalni predlagatelji projekata mogu biti: lokalne službe za zapošljavanje i partnerstva, neprofitne nevladine udruge, privatne/javne ustanove koje djeluju na regionalnoj/lokalnoj razini, škole, učiteljske akademije, organizacije mladih, agencija za obrazovanje odraslih i druge obrazovne ustanove.

Iz programa IPA osigurava se 85%, a iz hrvatskog državnog proračuna 15%.

Operativnim programom upravljaju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, u suradnji sa Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa  i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi.
Za provedbu projekata zaduženi su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Agencija za strukovno obrazovanje  zadužene su za objavu natječaja i ugovaranje.

Cilj Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala jest povećanje broja novih i kvalitetnijih radnih mjesta, odnosno intenzivni rad sa skupinama koje su pogođene visokom nezaposlenošću, zatim usklađivanje obrazovnih programa s potrebama na tržištu rada i promicanje načela cjeloživotnog učenja, kao i provedba posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada.

Potencijalni predlagatelji projekata mogu biti: lokalne službe za zapošljavanje i partnerstva, neprofitne nevladine udruge, privatne/javne ustanove koje djeluju na regionalnoj/lokalnoj razini, škole, učiteljske akademije, organizacije mladih, agencija za obrazovanje odraslih i druge obrazovne ustanove.

Iz programa IPA osigurava se 85%, a iz hrvatskog državnog proračuna 15%.

Operativnim programom upravljaju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, u suradnji sa Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa  i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi.
Za provedbu projekata zaduženi su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Agencija za strukovno obrazovanje  zadužene su za objavu natječaja i ugovaranje.