home
   
 

IPA KOMPONENTA II – PREKOGRANIČNA SURADNJA

Prekogranična suradnja sastavni je dio regionalne politike Europske unije. Regionalna politika EU osmišljena je s ciljem unaprjeđenja ekonomske i socijalne kohezije te smanjenja negativnog utjecaja granica i razlika u stupnju razvoja različitih europskih regija. U tom smislu, EU strukturnim i pretpristupnim fondovima pomaže prekograničnu suradnju kako na svojem teritoriju tako i među državama kandidatkinjama.  S obzirom na oblik Hrvatske i duljinu njenih granica, prekogranična suradnja kroz programe EU ima važnu ulogu u regionalnom razvoju Hrvatske.

U okviru programa IPA 2007. – 2013. Hrvatska sudjeluje u sljedećih 6 programa prekogranične suradnje:

  Prekogranični program Mađarska – Hrvatska
  Prekogranični program Slovenija – Hrvatska
  Program Jadranske prekogranične suradnje 
  Prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina
  Prekogranični program Hrvatska - Srbija
  Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora

Hrvatska u okviru IPA komponente II sudjeluje i u dva programa transnacionalne suradnje:

  Transnacionalni program Jugoistočna Europa
  Transnacionalni program Mediteran

Prekogranična suradnja obuhvaća suradnju na izradi i provedbi zajedničkih projekata dvaju ili više prekograničnih partnera s regionalne razine. Novčana sredstva dodjeljuju se  temeljem zajedničkih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava prema unaprijed utvrđenim prioritetima iz prekograničnih i transnacionalnih programa koje je službeno odobrila Europska komisija. Prekogranični karakter projekta mora biti jasno vidljiv te se projekt mora provoditi s obje strane granice.  Maksimalni iznos IPA sredstava namijenjenih za financiranje projekata iznosi 85% od ukupne vrijednosti projekta, dok 15 % vrijednosti projekta korisnici moraju sufinancirati vlastitim sredstvima. Za svaki pojedini program prihvatljiva područja su navedena u dokumentu Operativnog programa.

Prihvatljivost predlagatelja projekata i prihvatljivost troškova propisani su za svaki pojedini program prekogranične suradnje u dokumentu Operativnog programa.

Potencijalni predlagatelji projekata mogu biti neprofitne pravne osobe kao što su razne udruge, ustanove javnog sektora, obrazovne i istraživačke ustanove, zaklade,  gospodarske, obrtničke i trgovačke komore, javni servisi za zapošljavanje, jedinice regionalne i lokalne samouprave, regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, poljoprivredne udruge i zadruge i sl.

Na koje prekogranične programe se mogu prijavljivati organizacije iz Splitsko-dalmatinske županije?

Splitsko – dalmatinska županija je prihvatljivo područje za sudjelovanje u Programu Jadranske prekogranične suradnje i Prekograničnom programu Hrvatska – Bosna i Hercegovina kao pogranična županija, te u Prekograničnom programu Hrvatska – Crna Gora u statusu tzv. pridružene županije.
Pridružene županije su županije koje mogu koristiti sredstva Zajednice za financiranje projekata do granice od 20% iznosa Zajednice za određeni prekogranični program.

Također, prijavitelji projekata iz Splitsko-dalmatinske županije mogu prijavljivati projekte u sklopu transnacionalnih programa Jugoistočna Europa i Mediteran.


Kako prijaviti projekat?

Prijava teče u nekoliko koraka:
1. iščitavanje Programa prekogranične suradnje kako biste saznali koju vrstu projekata trebate razvijati da bi projekti bili prihvatljivi za financiranje,
2. nakon što se objavi Poziv za dostavu projektnih prijedloga (Calls for Proposals), potrebno je proučiti Upute za prijavitelje (Guidlines for Applicants) i Obrazac za prijavu (Grant Application Form) koji će biti objavljeni na internetskim stranicama,
3. sudjelovanje na Info danima i seminarima koje će organizirati Upravljačko tijelo programa u suradnji sa Zajedničkim tehničkim tajništvom.
 
Za pripremu projektnog prijedloga imat ćete na raspolaganju od 2 - 4 mjeseca, ovisno o trajanju poziva.

Natječaji će biti objavljeni na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva  te na službenim internetskim stranicama pojedinog programa.

Dokumente Operativnih programa možete naći na web stranicama Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.

Prekogranična suradnja sastavni je dio regionalne politike Europske unije. Regionalna politika EU osmišljena je s ciljem unaprjeđenja ekonomske i socijalne kohezije te smanjenja negativnog utjecaja granica i razlika u stupnju razvoja različitih europskih regija. U tom smislu, EU strukturnim i pretpristupnim fondovima pomaže prekograničnu suradnju kako na svojem teritoriju tako i među državama kandidatkinjama.  S obzirom na oblik Hrvatske i duljinu njenih granica, prekogranična suradnja kroz programe EU ima važnu ulogu u regionalnom razvoju Hrvatske.

U okviru programa IPA 2007. – 2013. Hrvatska sudjeluje u sljedećih 6 programa prekogranične suradnje:

  Prekogranični program Mađarska – Hrvatska
  Prekogranični program Slovenija – Hrvatska
  Program Jadranske prekogranične suradnje 
  Prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina
  Prekogranični program Hrvatska - Srbija
  Prekogranični program Hrvatska – Crna Gora

Hrvatska u okviru IPA komponente II sudjeluje i u dva programa transnacionalne suradnje:

  Transnacionalni program Jugoistočna Europa
  Transnacionalni program Mediteran

Prekogranična suradnja obuhvaća suradnju na izradi i provedbi zajedničkih projekata dvaju ili više prekograničnih partnera s regionalne razine. Novčana sredstva dodjeljuju se  temeljem zajedničkih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava prema unaprijed utvrđenim prioritetima iz prekograničnih i transnacionalnih programa koje je službeno odobrila Europska komisija. Prekogranični karakter projekta mora biti jasno vidljiv te se projekt mora provoditi s obje strane granice.  Maksimalni iznos IPA sredstava namijenjenih za financiranje projekata iznosi 85% od ukupne vrijednosti projekta, dok 15 % vrijednosti projekta korisnici moraju sufinancirati vlastitim sredstvima. Za svaki pojedini program prihvatljiva područja su navedena u dokumentu Operativnog programa.

Prihvatljivost predlagatelja projekata i prihvatljivost troškova propisani su za svaki pojedini program prekogranične suradnje u dokumentu Operativnog programa.

Potencijalni predlagatelji projekata mogu biti neprofitne pravne osobe kao što su razne udruge, ustanove javnog sektora, obrazovne i istraživačke ustanove, zaklade,  gospodarske, obrtničke i trgovačke komore, javni servisi za zapošljavanje, jedinice regionalne i lokalne samouprave, regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, poljoprivredne udruge i zadruge i sl.

Na koje prekogranične programe se mogu prijavljivati organizacije iz Splitsko-dalmatinske županije?

Splitsko – dalmatinska županija je prihvatljivo područje za sudjelovanje u Programu Jadranske prekogranične suradnje i Prekograničnom programu Hrvatska – Bosna i Hercegovina kao pogranična županija, te u Prekograničnom programu Hrvatska – Crna Gora u statusu tzv. pridružene županije.
Pridružene županije su županije koje mogu koristiti sredstva Zajednice za financiranje projekata do granice od 20% iznosa Zajednice za određeni prekogranični program.

Također, prijavitelji projekata iz Splitsko-dalmatinske županije mogu prijavljivati projekte u sklopu transnacionalnih programa Jugoistočna Europa i Mediteran.


Kako prijaviti projekat?

Prijava teče u nekoliko koraka:
1. iščitavanje Programa prekogranične suradnje kako biste saznali koju vrstu projekata trebate razvijati da bi projekti bili prihvatljivi za financiranje,
2. nakon što se objavi Poziv za dostavu projektnih prijedloga (Calls for Proposals), potrebno je proučiti Upute za prijavitelje (Guidlines for Applicants) i Obrazac za prijavu (Grant Application Form) koji će biti objavljeni na internetskim stranicama,
3. sudjelovanje na Info danima i seminarima koje će organizirati Upravljačko tijelo programa u suradnji sa Zajedničkim tehničkim tajništvom.
 
Za pripremu projektnog prijedloga imat ćete na raspolaganju od 2 - 4 mjeseca, ovisno o trajanju poziva.

Natječaji će biti objavljeni na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva  te na službenim internetskim stranicama pojedinog programa.

Dokumente Operativnih programa možete naći na web stranicama Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.