home
   
 

Edukacije

Poziv za prijavu na ciklus edukacije „EU škola“

Poziv za prijavu na ciklus edukacije „EU škola“

Vaša organizacija ima kvalitetne projekte ideje?

Željeli bi znati na koje EU programe možete prijaviti svoje projekte?

Želite naučiti što je sve potrebno za kvalitetnu pripremu i prijavu projekata na EU programe?

Želite znati kako upravljati projektnim timom i uspješno provesti EU projekt?

Ako ste na sva ova pitanja odgovorili pozitivno, pozivamo Vas da se svakako prijavite na ciklus edukacija pod nazivom „EU škola“ te da se pripremite za sve veće mogućnosti financiranja projekata iz EU programa.

„EU škola“ namijenjena je za zaposlenike jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih institucija i organizacija, ali i za sve one koji žele osposobiti svoje zaposlenike praktičnim znanjima za pripremu i provedbu EU projekata.

Ukupno trajanje edukacije je 15 dana odnosno 120 sati nastave, a program se izvodi u sljedećih 5 modula:

  • Modul 1 – Uvod u politike i programe Europske unije

  • Modul 2 – Osmišljavanje i priprema projekata

  • Modul 3 – Izrada proračuna i financijske analize

  • Modul 4 – Upravljanje projektom

  • Modul 5 – Praćenje, evaluacija i revizija

Kroz program svaki polaznik razrađuje vlastitu projektnu ideju i izrađuje projektnu dokumentaciju pod stručnim vodstvom predavača s bogatim iskustvom na EU programima i projektima.

Edukacija obuhvaća 120 sati nastave, individualno savjetovanje s predavačima tijekom izrade projekta te ocjenjivanje razrađenog projekta. Na kraju programa, polaznici dobivaju uvjerenje o uspješno završenom programu.

Najave "EU škole" i obrasce za prijavu naći ćete na našim web stranicama. "EU škola" organizira se dva puta godišnje.